Begge PSVene er nå signerte for en ny periode på 1 år, med mulighet for 1 års tillegg, begge i direkte forlengelse av eksisterende kontrakter. Dette gjør at båtene vil være i kontrakt for Apache i allefall til henholdsvis Februar 2015 og November 2014.

Blue Fighter og Blue Prosper er begge av det nye PX121 designet, hvilket ble bygget av Ulstein verft i Norge hvor X-Bow skroget er tatt i bruk.

Blue Fighter ble levert i Januar 2012, mens Blue Prosper ble levert September samme år. Blue Fighter var like etter levering en kort periode på spot markedet i Nordsjøen, før den i Oktober 2012 begynte i kontrakt for Apache. Begge fartøyene, som jobber under drift av Remøy Shipping AS, har gått eksklusivt for Apache siden de begynte i oppdraget. Seabrokers er veldig stolte over å ha vært involvert i disse kontraktene.