«Blue Thunder» har jobbet for Statoil siden april på en kontrakt som ender den 23 januar. Statoil har nå inngått ny kontrakt på 6 nye måneder, med opsjon på ytterligere 2 x 3 måneder.

«Blue  Guardian», som for øyeblikket går på spot for Statoil har blitt utleid til samme vilkår, og vil begynne å jobbe for Statoil i begynnelsen av Januar.

Et tredje Blue Ship fartøy, «Blue Protector», er for øyeblikket også på Spotmarkedet for Statoil.

De tre andre fartøyene i Blue Invests flåte er på langtidskontrakter for Apache og BG. Fartøyene ble bygget i perioden 2012 – 2013 og har vært meget attraktive siden de kom på markedet.

Eierforholet for alle seks fartøyene er i endring, ettersom de nettopp ble solgt fra Blue Ship Invest til Nordic American Offshore.

Seabrokers Chartering er veldig stolte over å ha vært involvert i kontrakten av «Blue Guardian».