Seabrokers Chartering besøkte Nor Shipping 2023

Vi var til stede i Oslo med meglere fra Brazil, UK og Norge.

Seabrokers Chartering • 20/06/2023 • Ukategorisert

Neptune og Rem Offshore inngår ny kontrakt

Neptune Energy sluttet PSV VS 485 Mk III Rem Arctic for en 2 brønns kontrakt med opsjon på ytterligere 2 brønner.

Seabrokers Chartering • 23/02/2023 • Ukategorisert

Seabrokers Chartering bistår Island Offshore med Equinor kontrakt

Batteri hybrid PSV UT 776 CD Island Commander ble sluttet inn i Equinors forsyningspool på en 7 måneders kontrakt med ytterligere opsjoner.

Seabrokers Chartering • 10/02/2023 • Ukategorisert

Seabrokers Chartering har bistått norske redere OH Meling og Rem Offshore med nye term kontrakter i Brasil

Befrakter Equinor Brasil har fått to flotte båter gjennom samarbeid mellom lokal Brasiliansk reder CBO, og norske redere OH Meling så vel som Rem Offshore.

Seabrokers Chartering • 28/02/2022 • Ukategorisert

Seabrokers Chartering kjøper aksjemajoritet i Skagen Ship Consulting

Gir gode synergier på tvers av bransjer.

Seabrokers Chartering • 24/08/2021 • Ukategorisert

Neptune Energy leier inn PSV for å betjene ny semirigg

Neptune Energy har inngått en avtale om leie av SIDDIS MARINER for en fast periode på 14 måneder pluss ytterligere opsjoner.

Seabrokers Chartering • 05/09/2019 • Ukategorisert

Langtidskontrakter til Remøy Shipping AS

Remøy Shipping har fått bekreftet 3-års opsjonsperioder med Equinor for hvert av rederiets tre Plattform Supply Skip.

Seabrokers Chartering • 24/12/2018 • Ukategorisert

Contract Skandi Kvitsøy

DOF Rederi AS has been awarded a 1 year contract with options up to 2 years, for Skandi Kvitsøy, by Point Resources.

Seabrokers Chartering • 31/10/2018 • Ukategorisert

Norske Shell keeps Pride

Dual-fuel PSV Siem Pride committed for at least five more years.

Seabrokers Chartering • 01/06/2018 • Ukategorisert

Seabrokers sluttet skipene til Aasta Hansteen slepet

Seabrokers skaffet til veie båtene for den mest omfattende taueoperasjonen som er utført i Norge siden 1995.

Seabrokers Chartering • 25/04/2018 • Ukategorisert