Det finansielle landskapet endrer seg raskt: inflasjonen er tilbake, og rentene går opp mens vi ser økende etterspørsel etter ny tonnasje på tvers av offshore-, olje- og gass og fornybar energi-markedene. Dette gir en ny utfordring for store energi- og shippingkunder.

Seabrokers’ Structured Finance Group er etablert for å hjelpe våre kunder med å navigere i disse markedene, ved å tilby uavhengig finansiell strukturering og tilrettelegging, samt transaksjons- og utførelsestjenester. Vi kombinerer finansieringsteknikker for både prosjekter og eiendeler med risikostyringsløsninger.

Selv om vi er helt uavhengige, opprettholder vi et nært samarbeid med profesjonelle motparter og store finanstilbydere på tvers av sentrale finansmarkeder, for å få direkte investeringer inn i sektoren fra store internasjonale banker, leasingselskaper, infrastrukturfond, pensjonsfond og forsikringsselskaper. På denne måten kan vi finansiere prosjektene for kundene våre på best mulige vilkår.

Basert i London, i nærheten av våre partnere som leverer kapital og profesjonelle tjenester, har vi intern ekspertise for å håndtere ulike former for prosjektfinansiering innen shippingindustrien.

Offshore megling
En innovativ skipsmegler

Seabrokers Chartering har vært skipsmeglere i over 40 år, og vi tilbyr et bredt spekter av tjenester for kundene våre.

Seabrokers Renewables
Din naturlige partner i det grønne skiftet

Vår uslåelige posisjon i offshore støttefartøy-industrien gjør Seabrokers Chartering til din naturlige partner i alle faser av det grønne skiftet.

Akvakultur
Skipsmegling og maritime tjenester

Datterselskapet Skagen Ship Consulting forbedrer effektiviteten i skipsbygging og maritime prosjekter for skipsredere og oppdrettere.

Seabay / SeaPortal
En nettbasert skipsdatabase

Vi tilbyr unike digitale tjenester som utgjør forskjellen i din hverdag.

Markedsanalyser
Rett beslutning til rett tid

Vi tilbyr den mest oppdaterte markedsinformasjonen basert på data fra våre egne interne analytikere.