Seabay

Seabay er sentralen i Seabrokers aktivitet hvor alle fartøy, tilbud, samt forespørsler danner en egen markedsplass mellom tilbydere av tonnasje og lasteeiere, rederier og energiselskaper.


Seaportal – Kildeverktøy for skip

Et portalsystem som gjør det enkelt å evaluere tekniske og kommersielle aspekter ved innkjøp av fartøy.

Logg inn på Seaportal her.


Sealog – Marine aktivitets- og økonomisk rapporteringssystem

Et nettbasert system som lar skipene legge inn sin aktivitet og lar brukerne deretter generere kostnadsrapporter, utslippsrapporter og ytelsesrapporter.


24/7

Vakttelefoner
Offshore megling
En innovativ skipsmegler

Seabrokers Chartering har vært skipsmeglere i over 40 år, og vi tilbyr et bredt spekter av tjenester for kundene våre.

Seabrokers Renewables
Din naturlige partner i det grønne skiftet

Vår uslåelige posisjon i offshore støttefartøy-industrien gjør Seabrokers Chartering til din naturlige partner i alle faser av det grønne skiftet.

Akvakultur
Skipsmegling og maritime tjenester

Datterselskapet Skagen Ship Consulting forbedrer effektiviteten i skipsbygging og maritime prosjekter for skipsredere og oppdrettere.

Prosjektfinansiering
Prosjektfinansiering innen shipping

Vi hjelper deg med rådgivning og prosjektutvikling.

Markedsanalyser
Rett beslutning til rett tid

Vi tilbyr den mest oppdaterte markedsinformasjonen basert på data fra våre egne interne analytikere.