Over 240 arbeidsplasser er nå på plass i Seabrokersbygget Vestre Svanholmen 4. 16. februar ble avholdt åpningsfest for de nye lokalene. Med Cegal om bord har også Vestre Svanholmen 4 fått en ny identitet, og fremstår nå som teknologihuset på Forus. Forus har vært navet i denne regionen de sist 30 årene og vil også, med den fantastiske erfaringen og kompetansen selskapene i regionen innehar, være Norges viktigste næringsklynge i fremtiden.

Seabrokers Eiendom ser fram til et langt og fruktbart samarbeid med Cegal, og det var derfor ekstra kjekt å feire samarbeidet med denne høytidelige åpning av Sandnes ordfører Stanley Wirak. Det var god stemning blant de mange fremmøtte, og ordføreren fremhevet at han var svært fornøyd med å få 240 nye arbeidsplasser inn i Sandnes kommune, samtidig som det gror i Næringslivet på Forus. Seabrokers er veldig stolte over å ha nok en teknologibedrift på plass i Vestre Svanholmen og ønsker Cegal velkommen!