Siden oppstarten i Norge i 2007 har PGNiG hatt hovedkontor i Vestre Svanholmen 4 på Forus. PGNIG har nå valgt å forlenge leieforholdet med  10 år, og Seabrokers Eiendom er stolt og ydmyk i forhold til tilliten nok en leietaker viser oss. Gjennom prosessen har vi fått tilbakemelding om at bygget innehar en meget sentral beliggenhet, har blitt tilpasset leietaker etter behov, samt at fleksibiliteten Seabrokers har vist har vært avgjørende for at PGNIG forlenger.

Seabrokers Eiendom er svært stolte med å beholde en langsiktig leietaker, og ser frem til 10 nye gode år sammen.