Seabrokers House har siden åpningen i 1998 gjennomgått en rekke tekniske forbedringer og oppgraderinger. Nå tar vi likevel steget helt ut, og blir med i et pilotprosjekt sammen med Nordic Smart Buildings.

Dette innebærer at Seabrokers House tekniske anlegg oppgraderes, og styres på en atskillig smartere og mer miljøvennlig måte, med blant annet utstrakt bruk av varmegjenvinning, sensorer, og følere som knyttes opp mot en sentral som hele tiden overvåker byggets forbruk. På denne måten er Seabrokers igjen med og driver den teknologiske utviklingen, samtidig som vi får førstehånds test og informasjon om det nyeste innen smartmarkedet for næringsbygg. Seabrokers ser frem til igangsettelse, og utviklingen av dette spennende prosjektet!