Gjennom vårt datterselskap Seabrokers Dolomiti AS tilbyr vi flere spesialiteter innen fundamentering.

Enkelt sagt handler jetpeling om å lage geobetong, hvor vi blander sement og vann med lokal jord ved høytrykksfluidinjeksjon. Produktet er en betong med stedlige masser som tilslag.

Vi har erfaring fra mange typer prosjekt, hvor jetpeling har vist seg å være riktig løsning. Metoden er svært fleksibel og gir en rekke muligheter innen:

 • Grunn- og skråningsstabilisering
 • Refundamentering – både utvendig og inne i bygg og trange kjellere
 • Grunnvannskontroll/vanntetning
 • Forstøtnings- og gravitasjonsmur
 • Kvikkleirestabilisering
 • Setningsreduksjon
 • Fundamentering
 • Erosjonssikring
 • Løsmassestabilisering for tunnelarbeider

Vi disponerer en stor maskinpark med erfarne og kompetente folk. Sammen kan vi være med å finne riktig løsning til ditt prosjekt.

Retningsstyrt boring

Noen boringer setter ekstra høye krav til presisjon. Vi utfører ulike typer kompliserte boringer til ulike formål. Dette kan være vertikale, horisontale eller skrå-boringer, lange eller korte boringer, med eller uten foringsrør.

Med vårt system kan vi hele veien spore bore-traséen og korrigere for eventuelle avvik. På denne måten kan vi utføre jobben med meget høy presisjon.

For avanserte og krevende boringer har vi flere metoder å velge mellom. Riktig løsning vil avhenge av lokale forhold og må tilpasses hvert enkelt prosjekt.

Injeksjon

Vi utfører ulike typer injeksjon både i løsmasser og fjell avhengig av hva som kreves av prosjektet:

 • Injeksjonsskjermer
 • Injeksjon for tunnelarbeider
 • Injeksjon for damarbeider
 • Plastisk injeksjon
 • Kjemisk injeksjon
 • Vanntetting
 • Rehabilitering
 • Stabilisering

Vi kan også utføre detaljerte vanntapsmålinger for å skaffe informasjon om bergets evne til å ta opp fluider.

Borede peler / Sekantpeler

Her snakker vi om borede betongpeler uten massefortrengning. Disse har normalt en diameter mellom 750 og 1500 mm (eller større) og kalles ofte sekantpeler når de settes som en sammenhengende pelevegg.

Dette utføres gjerne med overlappende borede peler, hvor annenhver pel er armert og senteravstand er omtrent 0,7–0,9 ganger pelediameter. Alternativt kan de også settes som tangentpeler eller i kombinasjon med jetpeler.

De kan også dimensjoneres til å ta opp vertikale laster. Under utførelsen blir det først boret ned et midlertidig foringsrør. Deretter blir massene inni fjernet med grabb, åger eller et annet spesialverktøy.

I det tomme føringsrøret blir det gjerne plassert et armeringsbur før alt støpes igjen med betong, typisk som undervannsstøp. Under utstøpingen blir foringsrøret gradvis trukket opp og betongen herder i bakken.

Våre maskiner

Boremaskiner
Nemek 510

Dette er en borerigg for vanskelig terreng. Den takler de fleste borevinkler og kan brukes for både vann-, energi-, fundamenterings- og horisontalboring. Riggen har god fremkommelighet, og er rask og enkel å rigge for boring på arbeidssted.

Nemek 407
Nemek 407

Dette er en spesialrigg for energiboring. Lett, og med gummibelter kommer den frem til der brønnen skal bores uten å gjøre for store skader i terrenget. Riggen er kraftig og moderne med store magasiner som gjør at man får kontinuerlig drift i boringen.

Stagboring-/spuntmaskiner
Liebherr LRB 18

Maskinen er utstyrt med resonansfritt vibrolodd med en sentrifugalkraft på 1160kNm og 0-20 kgm i moment. Maskinen har en nedtrekks- og opptrekkskraft på 200kN, som gjør at du får en høy skyvekapasitet både under nedføring og trekking ved svært krevende grunnforhold.

Stagboring-/spuntmaskiner
Volvo EC 380 med Movax SG75-V

Dette er en gravemaskin spesialtilpasset for spunting. Resonansfritt vibrolodd hindrer vibrasjon til omgivelsene ved start og stopp som er det mest kritiske frekvensområdet for vanlige vibrolodd.

Mini fundamenteringsrigg
Klemm 702-2 minirigg

Vår kraftige minirigg borer de fleste stagdimensjoner og vinkler og er svært effektiv. Liten vekt og størrelse gjør at den kan heises på plass på små utilgjengelige steder, som pumpekummer, spuntkasser og kulverter.

Qmatec 4530 XLR
Qmatec 4530 XLR

Dette er en Hitachi gravemaskinmontert borerigg der en kan benytte 12 m foringsrør, til boring av dimensjoner fra 140-610 mm foringsrør. Den kan bore opptil 8 m utifra senter av maskinen, og er med det en meget fleksibel maskin til de fleste stålkjerneoppdrag.

Comacchio mini fundamenteringsrigg
Comacchio mini fundamenteringsrigg

Med lav arbeidshøyde, lite krav til døråpning og eksternt aggregat muliggjør vår nye minirigg refundamentering på helt nye måter. Miniriggen kan refundamentere eksisterende bygg uten forurensning eller behov for rivning.

Boremaskiner
Nemek 810

Nemek 810TS er en terrenggående fundamenteringsrigg med 7 meters mast, som kan bore opptil 6 meter lange emner. Denne fundamenteringsriggen takler alle hullvinkler og kan brukes for både fundamenteringsboring, vannboring, energiboring og horisontalboring.

Klemm 806-5G
Kompakt og kraftig borerigg

Klemm 806-5G er en kompakt og kraftig rigg som kan bore med senkbor eller topphammer i alle vinkler. Dens kraftige moment gjør at den kan bore i tøffe geologiske forhold. Den kompakte størrelsen gjør at den kommer seg frem og kan arbeide på de fleste steder. Klemm 806-5G er en svært allsidig borerigg som passer for alle typer jobber og hulltyper.

8910 Rigg
8910 KC-rigg

Dette er vår minste KC-rigg. Med dens to interne tanker for kalksement er den fleksibel og godt egnet til enten trange bygater eller f.eks. VA-grøfter samtidig som styrken ikke hindrer den å være effektiv på større jobber. Den har en maks dybde på 18 meter.

8911 Rigg
8911 KC-rigg

Godt egnet til de tøffeste oppdragene våre. Den største riggen har en maks. dybde på 25 meter, intern tank med over 4 m³ kalksement og stor styrke. Godt egnet til de tøffeste oppdragene våre.

8905 Carrier
8905 Carrier

Bindeleddet mellom riggene og lagerplassen. En egen carrier som brukes som bindeledd mellom riggene og en silo eller annen lagerplass for kalksementen på byggeplassen.

Rigg Welldrill W62 Holtan
Rigg Welldrill W62 Holtan

Rigg for urbane forhold. Denne riggen er en god modell for å bore i urbane forhold og skape minimalt med fotavtrykk etter at vi har utført boringen. Den kommer seg også godt igjennom kupert terreng i naturen. Denne er en av de to nye Welldrill W62.

Rigg Welldrill W62 Borre
Rigg Welldrill W62 Borre

Dette er en av våre to nye W62-rigger. Med en totalvekt på 10 tonn, gummibelter og et magasinforhold skaper denne riggen normalt minimale skader på uteområder og terrenget ved utføring av boringen.

Rigg Geawelltech 3062
Rigg Geawelltech 3062

Dette er en lett og mobil rigg som kommer til godt i terrenget, i byen og i hager. Denne riggen kan produsere en boredybde ned til ca. 350 meter, og det er mulig å produsere ca. 1 hull om dagen. Dette er den eldste riggen vi har.

MAN Lastebil 2018 modell
MAN Lastebil 2018 modell

Lastebilen er ekstremt god å kjøre og gjør det mulig for oss å komme til på vanskelig terreng og i trange, urbane strøk. Med vår treakslet MAN lastebil flytter vi både utstyr og materiell i tillegg til å flytte og tømme containere.

Junttan PM23
Junttan PM23 rekkevidde-pelemaskin

Junttan PM23 er vår rekkevidde-pelemaskin. Den kan pele hele 10 meter ut fra maskinens senter. En spesialmaskin med særlig stor rekkevidde, svært godt egnet for peling i sjø, hvor det er mulig å gjøre jobben fra land i stedet for lekter.

Pelemaskin
Banut pelemaskin 555

Banut 555 er en svært effektiv pelemaskin. Anvendelig til de fleste typer peling, og maskinen har kort riggetid, er lett å transportere til og fra byggeplass, og kan benytte opptil 6 tonns lodd.

Pelemaskin
Banut pelemaskin 655

Banut 655 er en svært effektiv og kraftig maskin som er anvendelig for betong-, HP-, rør- og stålpeler. Maskinen har lav transportvekt, kort riggetid og kan benytte opptil 12 tonns lodd.

Boremaskiner
Comacchio MC 40

Comacchio MC40 kan bore rør opp til 900 mm i diameter og 12 meters lengde. MC 40 er en veldig sterk borerigg med 2-girs borehode, hvilket gjør at den har en maks. borekraft på 4800 NM.

Boremaskiner
Nemek 1130 TS

Kraftig multifunksjonell borerigg som får jobben gjort. Maskinen er anvendelig til større fundamenteringsjobber både på land og sjø. Riggen er beregnet på vertikalboring og skråboring opp til 45 grader. Denne svære boreriggen kan mate hele 6 meter lange borerør med diameter på opptil 508 millimeter. Seabrokers Fundamentering har 3 slike maskiner.

Våre referanser

Referanse
Livsvitenskapsbygget

Samlokalisering av Universitetet i Oslo og Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus for å styrke tverrfaglig samarbeid og forskning innen livsvitenskap og skape nye grensesprengende løsninger og arbeidsplasser.

Referanse
Stavanger Universitetssjukehus

I forbindelse med byggingen av nye Stavanger Universitetssjukehus er det ventet at trafikkmengden rundt vil øke betraktelig. Det er derfor nødvendig å gjøre tiltak for å ivareta god flyt for både bil- og G/S-trafikk.

Referanse
Badeparken, Drøbak

Ærverdige Drøbak Varmbad ble bygd i 1902 helt nede i sjøkanten i Drøbak sentrum.

Referanse
UDK03, Drammen stasjon

UDK03-prosjektet inngår i forbedringen og utvidelsen av Drammen stasjon hvor både plattformer og jernbanespor skal legges om.

Referanse
NPK Kristiansand

NPK (nybygg Psykisk Helse) er et nytt sykehus som ble bygget rett sør for det eksisterende sykehuset i Kristiansand. Området er preget av både sensitiv leire og kvikkleire. Det er også spor etter mulig tidligere kvikkleireskred.

Referanse
Klettkrysset

Det ble kalkstabilisert langs veien i krysset mellom E6 og E39 på Klett.

Referanse
Kirkegata 7, Mo i Rana

Oppføring av et boligkompleks i sentrum av Mo i Rana. Området består av både leire med middel fast stabilitet og kvikkleire.

Referanse
Rijeka havn, Kroatia

Rijeka er den største havnebyen i Kroatia. For å kunne ta imot større skip vedtok de lokale myndighetene at sjøbunnen skulle senkes med 5 meter utenfor kai-anlegget Terminal Braidike 1.

Referanse
Nygård Sykehjem

Nygård sykehjem i Sandefjord ble bygget ut på en eksisterende parkeringsplass. På grunn av sensitiv leire i grunnen ble det benyttet kalkstabilisering.