Kalkstabilisering er en teknikk for å øke bæreevnen, hvor grunnen består av leire, kvikkleire eller andre jordforhold med høyt humus- og torvinnhold. Seabrokers Fundamentering er stolt over å være eneste helnorske tilbyder av KC-peling til det norske markedet.

Metoden utføres ved hjelp av spesialisert utstyr som mekanisk blander inn et tørrstoff tradisjonelt bestående av brent kalk og sement sammen med leiren. Den høyreaktive kalken, i samråd med sement og leire, former peler som settes i bakken i et mønster typisk bestående av rekker eller rutenett.

Fordeler med kalkstabilisering

  • Økt bæreevne og stabilitet i området
  • Kan utføres som vibrasjonsdempende tiltak, ofte i tilknytning til jernbane
  • Effektiv metode, som igjen betyr penger spart
  • Kjapp herdetid
  • Lett å kvalitetssikre utførelsen
  • Kan benytte tidligere uegnet byggeland pga. leire/kvikkleire
  • Mindre CO²-avtrykk enn mange av alternativene
  • Lite støy i utførelsen

Vi i Seabrokers Fundamentering har høy kompetanse på kalkstabilisering og bistår deg gjerne videre i prosessen. Vi sikrer deg trygg grunn å stå på!

Våre referanser

Referanse
NPK Kristiansand

NPK (nybygg Psykisk Helse) er et nytt sykehus som ble bygget rett sør for det eksisterende sykehuset i Kristiansand. Området er preget av både sensitiv leire og kvikkleire. Det er også spor etter mulig tidligere kvikkleireskred.

Referanse
Klettkrysset

Det ble kalkstabilisert langs veien i krysset mellom E6 og E39 på Klett.

Referanse
Kirkegata 7, Mo i Rana

Oppføring av et boligkompleks i sentrum av Mo i Rana. Området består av både leire med middel fast stabilitet og kvikkleire.

Referanse
Nygård Sykehjem

Nygård sykehjem i Sandefjord ble bygget ut på en eksisterende parkeringsplass. På grunn av sensitiv leire i grunnen ble det benyttet kalkstabilisering.

Våre KC-rigger

8910 Rigg
8910 KC-rigg

Dette er vår minste KC-rigg. Med dens to interne tanker for kalksement er den fleksibel og godt egnet til enten trange bygater eller f.eks. VA-grøfter samtidig som styrken ikke hindrer den å være effektiv på større jobber. Den har en maks dybde på 18 meter.

8911 Rigg
8911 KC-rigg

Godt egnet til de tøffeste oppdragene våre. Den største riggen har en maks. dybde på 25 meter, intern tank med over 4 m³ kalksement og stor styrke. Godt egnet til de tøffeste oppdragene våre.

8905 Carrier
8905 Carrier

Bindeleddet mellom riggene og lagerplassen. En egen carrier som brukes som bindeledd mellom riggene og en silo eller annen lagerplass for kalksementen på byggeplassen.