Fundamentering på peler er ofte det eneste alternativet når man bygger på ustabil grunn.

Våre ansatte på riggene samarbeider godt, de kjenner sin maskin og er opptatt av å levere best mulig kvalitet til kunden.

Vi har et stort utvalg ulike pelemaskiner og svært dedikerte spesialister innen faget. Våre maskiner kan ramme alle typer peler (betong-, HP- og stålrørspeler) med opptil 20 meters lengde. Vi kan kjøre flere maskiner på samme jobb for hurtig ferdigstilling, og vi kan pele tett innpå eksisterende bygninger. Dermed kan vi utføre peling på svært varierte og sammensatte jobber.

Fra første dag i vårt selskap har pelejobber vært en av våre hovedekspertiser. Vi kan peling. Bred erfaring, stor maskinpark og fleksibilitet gjør at vi kan levere pelejobber svært effektivt og prisgunstig. Teamene som jobber med de ulike maskinene samarbeider godt, de kjenner sin maskin og vet hvordan de leverer best mulig arbeid for kunden.

Pelefundamentering er et eget fag. Vår kompetanse, erfaring og praktiske kunnskap rigger oss for å levere de beste løsningene for kundene våre!

Vi kan hjelpe deg med

  • Betongpeling
  • Stålpeling
  • Stålkjernepeling
  • Vibrasjonspeling

 

Våre referanser

Referanse
Rijeka havn, Kroatia

Rijeka er den største havnebyen i Kroatia. For å kunne ta imot større skip vedtok de lokale myndighetene at sjøbunnen skulle senkes med 5 meter utenfor kai-anlegget Terminal Braidike 1.

Våre pelemaskiner

Junttan PM23
Junttan PM23 rekkevidde-pelemaskin

Junttan PM23 er vår rekkevidde-pelemaskin. Den kan pele hele 10 meter ut fra maskinens senter. En spesialmaskin med særlig stor rekkevidde, svært godt egnet for peling i sjø, hvor det er mulig å gjøre jobben fra land i stedet for lekter.

Pelemaskin
Banut pelemaskin 555

Banut 555 er en svært effektiv pelemaskin. Anvendelig til de fleste typer peling, og maskinen har kort riggetid, er lett å transportere til og fra byggeplass, og kan benytte opptil 6 tonns lodd.

Pelemaskin
Banut pelemaskin 655

Banut 655 er en svært effektiv og kraftig maskin som er anvendelig for betong-, HP-, rør- og stålpeler. Maskinen har lav transportvekt, kort riggetid og kan benytte opptil 12 tonns lodd.