På denne jobben var vi hos Norsk Stein Jelsa i ryfylke med vår nye Mobilkran Liebherr LTM 220 med hevbar hytte. Jobben var å losse et transportbelte fra skipet, Simon Stevin, for å montere dette klar for lasting av stein. Når stein var ferdig lastet, demonterte vi beltet, og heiste det tilbake på skipet. Med sin hevbare kranhytte fungerer Mobilkranen som en tradisjonell havnekran, samtidig som den er mobil som en mobilkran.Dette gir enorme fordeler, ikke bare under krevende laste/ losse operasjoner som dette, men også i vanlige heiseoppdrag. Tyngste løft i denne jobbem var 30 tonn, og ble utført for Bergehus Shipping Service AS.

Kontakt oss for mer informasjon på telefon 51 80 00 00.