Lekteren er 20 x 60 meter og har siden anskaffelsen hatt en HMC6180 havnekran om bord.

Lekteren er også utstyrt med aggregater, vinsjer, mannskapsforlegning/kontor, løfteutstyr, motorisert grabb og en Manitou. Seabarge1 har blitt brukt til berging, transport, løft/montering og ikke minst fundamenteringsarbeid. 2 store prosjekter er utført sammen med FAS i Egersund og Hammerfest. Nye kaier, cellespunt og miljøsanering er noen nøkkelord i denne sammenheng. Med våre dyktige og erfarne kranførere er vi løsningsorienterte og bidrar til leveranser av høy kvalitet.