Avtalen gjeler all GMCs kranaktivitet for GMCs destinasjoner i Rogaland. Avtalen er kommet på plass grunnet av vårt allsidige krantilbud, og fordi vi gjennom flere oppdrag har vist GMC hvordan vi jobber for å løse de ulike oppdragene vi gis. Seabrokers Kran & Transport er veldig stolte over at GMC Maritime har valgt oss som sin leverandør av krantjenester.