Seabrokers skal være en inkluderende og god arbeidsplass som fremmer utvikling, samskaping og vekst.

  • Vi skal fremstå som en solid partner som legger til rette for tverrfaglig samarbeid i ulike bransjer og yrkesgrupper. Vi har mennesker og samfunn i fokus.
  • Yrker er i endring, og det er behov for både nyutdannede og dem som har lang og god erfaring. Vi i Seabrokers har tro på team som utfyller hverandre og spiller hverandre gode!
  • Vi ønsker å være synlige i vårt nærmiljø, og gjennom vårt samfunnsengasjement skal vi bidra til et mer inkluderende lokalsamfunn hvor forskjeller blir mindre. Alle skal med!
  • Programmene og sponsoratene vi støtter nå retter seg mot barn og unge innenfor bredde- og eliteidrett, men også innen innovasjon, utdanning og fremtidens arbeidskraft. Vi støtter dagens og morgendagens helter!

Seabrokers Group uttalelse

Vi jobber etter å opprettholde de høyeste etiske standardene i gjennomføringen av oppdragene våre. I tillegg til de etiske retningslinjene til Seabrokers Group, har Seabrokers vedtatt en anti-korrupsjonspolitikk som bekrefter vår nulltoleranse for korrupsjon. Retningslinjene gjelder for alle offiserer, direktører og ansatte, samt eventuelle agenter, entreprenører, representanter eller andre parter som handler på vegne av Seabrokers.


Retningslinjer

Samfunnsansvar
En ansvarlig samfunnsaktør

Med fokus på mennesker, arbeidsmiljø og samfunn.

Bærekraftsmål
Med tanke på fremtiden

I Seabrokers Group utfører vi arbeidet vårt med tanke på klima og miljø.

Helse, miljø & sikkerhet
HMS sitter i ryggraden vår

Alle som jobber for Seabrokers er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.