2023

Kjøp av Koppholen 23 som var et tomt bygg over fem etasjer på totalt ca. 7500 m². En offensiv satsing tross noen tunge år for kontormarkedet på Forus.

Seabrokers og SANY utvider sitt samarbeid innen fornybar energi med satsningen innen vindkraft i Europa og Norge.

Seabrokers Innovation etableres for innovasjon og entreprenørskap.

2022

Nybygg på Bamble og Seabrokers alle første byggeprosjekt utenfor Rogaland. Eiendommen fungerer som base for Seabrokers Fundamentering sin avdeling Øst.

Seabrokers Fundamentering styrker satsingen på energibrønner gjennom opprettelse av Seabrokers GeoEnergi. Kjøper samtidig utstyr og mannskap fra Østlandet Brønn og Energiboring

Seabrokers Fundamentering utvider porteføljen ved å satse på jetpeling og horisontal boring. Oppretter Seabrokers Dolomiti AS sammen med italienske Dolomiti Rocce, og etablerer seg raskt i markedet som pålitelig leverandør.

Seabrokers Fundamentering starter opp med KC-peling. Kjøper fundamenteringsvirksomheten til Consto Dambygg.

2021

Kjøp av Shells hovedkontor i Tankveien 1. 17 000 m² kontorbygg på 66 mål tomt med ambisjoner om å utvikle eiendommen videre.

Samme år kjøper Seabrokers Chartering aksjemajoriteten i Skagen Ship Consulting. Et selskap som driver med bygging og utleie av skip til oppdrettsnæringen.

2020

Ferdigstilling av nybygget Vestre Svanholmen 5. Kombinasjonsbygg sentralt på Forus.

Etablering av nye leieforhold og Co-working miljø i Vestre Svanholmen 12. Bygget ble snudd fra tomt enbrukerbygg til fullt flerbrukerbygg på et års tid i et krevende marked.

2019

Vår Energi flytter ut av Vestre Svanholmen 12 og overtar mer enn dobbelt så store arealer i Vestre Svanholmen 1 etter at Equinor flyttet ut. Bygget er gjenstand for en større rehabilitering/tilpasning for å tilpasses Vår Energis eksisterende og fremtidige behov.

Samme år blir Seabrokers Seaportal lansert som benyttes som en portal som gjør det enkelt å evaluere tekniske og kommersielle aspekter ved innkjøp av fartøy.

2018

Seabrokers Eiendom etablerer Langholmen Egersund i samarbeid med Bertelsen & Garpestad. Går straks i gang med utfylling og planer for nybygg.

2017

I 2017 tok Seabrokers initiativ til å teste ut autonome busser som en del av kollektivløsningene på Forus og etablerte Forus PRT som sammen med Kolumbus og Forus næringspark gjennomførte Norges første utprøving av autonom buss på vei.

Samme år overtok Seabrokers Fundamentering den delen av TS Stangeland som var rettet mot en fundamentering. Selskapet gikk fra 50 til 70 ansatte. Seabrokers Kran & transport ble da solgt til TS.

2015

Oceaneering bygget i Vestre Svanholmen overleveres. Seabrokers Eiendom eier med dette over 210 000 m² næringseiendom.

2014

Seabrokers Fundamentering kjøper Holt Risa A/S, og etablerte med det avdeling i øst. Vi gikk da fra 25 til 50 ansatte.

2013

Byggestart av Vestre Svanholmen 24, Oceaneeringbygget på 42 000 m². Bygget er spesialtilpasset Oceaneering, som under byggeperioden forlenger leiekontrakten til 20 år.

Samme år ble Seabrokers Kran og Transport (senere Seabrokers Havnekraner og nå Heavy Macinery), fisjonert ut som et eget selskap. Seabrokers Kran og Transport var en betydelig aktør i regionen i kranbransjen frem til 2017, da kran og transportdelen ble solgt og vi beholdt havnekranporteføljen med flere havnekraner.

Selskapet er i dag en solid og allsidig leverandør av kraner, anleggs- og godshåndteringsmaskiner i Norge. Med havnekraner fra Hammerfest i nord, til Stavanger i sør, er vi representert over store deler av norskekysten.
Seabrokers Heavy Machinery har i dag agenturet for SANY’s gravemaskiner, trucker og kraner.

2012

Comfort Hotel Square i Stavanger ble kåret til Norges mest trendy hotell. Hotellet ble bygget og utviklet av Seabrokers Eiendom i samarbeid med Choice-kjeden og Base Properties og hele 5. etasjer med parkeringshus måtte peles igjennom for godt og solid grunnarbeid.

2011
  • Overlevering av 32 000 m² kontorbygg med 1150 kontorplasser i Vestre Svanholmen 1 til Statoil ASA.
  • Seabrokers Eiendom AS solgte selskapet Two Seasons Hotel AS.
  • Leiekontrakten med GDF Suez E&P Norway ble forlenget i ny langsiktig avtale.
  • Seabrokers Eiendom AS signerte ny 10 års leieavtale med VIA Travel, som dermed går mot 30 år som Seabrokers’ leietaker.
  • Samme år får Securalift AS tildelt Teknologiprisen av TEKNA og teknologien fikk stor internasjonal interesse.
  • Spotlister for det Brasilianske markedet ble lansert av meglerhuset i Rio.
2010

Overlevering av 6700 m² hotell til Choice, Comfort Hotel Square i Stavanger.

Seabrokers Eiendom har kjøpt 50% eierandel i eiendommen Langholmen i Eigersund kommune.

2009

Byggestart for 6700 m² hotell i Løkkeveien 41 i Stavanger med Choice-kjeden som leietaker.

2008

Nytt kontor for Seabrokers Aberdeen sto klart for innflytting.

Seabrokers Eiendoms hittil største kontorbygg overleveres StatoilHydro i Vassbotnen 23, med 36 000 m² kontorlandskap klart for 1 650 ansatte. Senere samme år overleveres et 8000 m² stort parkeringshus i Vestre Svanholmen 8.

Nok en overlevering av et 19 000 m² stort nybygg i Vestre Svanholmen 4. Bygget blir et landemerke med sin svært spesielle arkitektoniske utforming. Leietakere er Sandnes Sparebank, Awilco, COSL og PGNiG.

I tillegg blir et 32 000 m² stort kontorbygg påbegynt i Vestre Svanholmen 1. Bygget igangsettes optimistisk uten leietakere og er i dag utleid i sin helhet til Vår Energi.

2007

Eni Norge flytter i april dette året inn i et nyoppført og flott bygg på 12 700 m² i Vestre Svanholmen 12.

Vestre Svanholmen 6 sto ferdig i august og med sine 11 000 m² var bygget fordelt mellom Gaz de France, Cyviz, Wilberg og Ocean Rig.

2006

Seabrokers Eiendom ferdigstiller det første bygget på Forustomten, Vestre Svanholmen 14 til Vetco Aibel.

Seabrokers Entreprenør Service etableres for i første omgang å sikre eget fundamenterings behov på Forus. Det skulle imidlertid vise seg at ca. 50% av selskapets kapasitet første året, ble brukt eksternt. Behovet for deres tjenester viste seg å være stort fra dag en.

Selskapet har i dag navnet Seabrokers Fundamentering og er et landsdekkende selskap som leverer alt innen fundamentering. Seabrokers Fundamentering har avdeling i Stavanger, Skien og Bergen og er nå det største selskapet i Seabrokers Gruppen.

2004

Seabrokers kjøper en tomt på 208 mål, midt i hjertet av Forus. Med dette kjøpet eier Seabrokers totalt ca. 250 mål landområde. Den nye tomten var uregulert og innebar en stor og langsiktig satsning. I perioden etter 2004 har Seabrokers bygget totalt over 200 000 m² næringseiendom på Forus.

Samme år ble Seabrokers Services etablert for å sikre høy kvalitet i driften av Seabrokers Eiendom sine bygg. Seabrokers Services er i dag totalleverandør av drifts- og forvaltningstjenester til over 300 000 m² næringsbygg både til Seabrokers-eide bygg og for andre byggeiere. Selskapet er i dag et av de største selskapene i Seabrokers Group.

2003

I 2003 ble selskapet Sea Surveillance etablert. Selskapet hadde som mål å tilby innovative høyteknologiske programvare- og maskinvareprodukter laget med de høyeste profesjonelle standarder i tankene.

Hovedvirksomheten til Sea Surveillance er programvare og integrerte løsninger for både offshore- og landbaserte applikasjoner.

I 2005 utarbeidet selskapet datasporingssystemer som ble levert til selskapet Furuno til bruk på indre kystvakt fartøyer av forsvaret. Ex(p) system til Kvitebjørn plattformen ble levert i 2006, og samme år fikk selskapet kontrakt på radar og Ais brosystem for Aker Barents og Aker Spitsbergen.

2002

Seabrokers Inc. ble etablert i Houston Texas, USA. Seabrokers kjøpte kontorbygget i Vassbotn 23 som senere ble bygget ut til tredobbel størrelse.

 

2001

Seabrokers inngikk en samarbeidsavtale med Maretec Consulting Ltd. om å tilby skipsmeglings- og konsulenttjenester til kunder på Grønland.

2000

Gjennom Seabrokers selskapet Promarine og ASCO ble det etablert en marineavdeling i Peterhead og Aberdeen for å serve 15 oljeselskaper og har i dag drift med havnekraner i Peterhead.

1998

Vårt første nybygg «Seabrokers House» ferdigstilles i Forusbeen 78, og Seabrokers flytter inn i 5. etasje i sitt nye hovedkontor.

Samme år etablerte Seabrokers et meglerhus i Brasil som i dag leverer skipsmeglingstjenester til oljeselskaper, serviceselskaper og rederier.

Seabrokers Aberdeen inngikk en eksklusiv kontrakt på 5 år med ASCO UK for Aberdeen Service Company North Sea) Ltd innen skipsmegling og maritime tjenester.

1997

Seabrokers etablerte Maritime IT (MIT) som utviklet verdens første tracking system for skip. De første systemene ble montert om bord i norske supplyskip.

Dette medførte at logistikkpersonalet på basene til enhver tid kunne følge med hvor fartøyet befant seg, noe rederiene likt dårlig. Men, dette ble fort en standard, da Statoil som første bruker, monterte systemet i sitt nye beredskaps rom i Bergen.

Alle skip som skulle jobbe for Statoil, måtte ha dette systemet om bord. Promarine AS, et selskap som ble kjøpt fra ASCO UK og som fortsatt drev med maritim operasjon for ASCO, var en del av gruppen frem til 2004.

1996

Seabrokers utvidet igjen porteføljen og kjøpte Stavanger Chartering, et bulk & tank megler firma i Stavanger.

1995

Seabrokers ble tildelt en 12 års kontrakt på supplybåt i Nordsjøen, noe som hittil er den lengste faste T/C kontrakten som er inngått.

Seabrokers og ASCO startet opp ASCO Norge i 1995 for base og havnelogistikk. Seabrokers var medeier i ASCO Norge frem til 2007.

1993

Seabrokers Aberdeen kontoret ble etablert ettersom Seabrokers ønsket å jobbe direkte med oljeselskaper og rederier i Scotland.

Det ble raskt gode samarbeid, og de første kontraktene kom på plass kort tid etter etableringen.

Etter syv år var omtrent 45% av supply-/standby-markedet på UK sektor håndtert av meglerhuset Seabrokers Aberdeen. Aberdeen har i dag flere selskaper som eksklusiv megler.

1990

Seabrokers går inn i eiendom for første gang, og kjøper 3. etasje i Forusbeen 80, som da ble selskapets hovedkontor. Senere kjøper selskapet 2. etasje som inngikk leieavtale med Sola reisebyrå, som i dag er Expedia.

Etter hvert kjøpte Seabrokers hele Forusbeen 80, og medfølgende tomt hvor Seabrokers House i ettertid ble bygget.

1989

Det oppsto en svært krevende situasjon da Saga Petroleum på blokk 2/4 fikk for høyt trykk i brønnen. Seabrokers var tungt involvert med å fremskaffe tilstrekkelige rigger og fartøy, som ble involvert i arbeidet for å få kontroll på trykket brønnen.

En JU rigg ble først av alt sluttet inn for å bore en avlastningsbrønn, deretter en boligrigg. I tillegg hadde vi totalt 13 skip inne på T/C i ca 12 – 13 mnd. for å få brønnen under kontroll. Brønndreperne fra USA ble tilkalt og fikk til slutt brønnen under kontroll.

 

1986

Teknologiutviklingen fortsetter i Seabrokers og selskapet var involvert i utvikling av raske vanjetter båter for evakuering og opptrening av mannskaper.

1985

Seabrokers øker sin markedsandel betraktelig og inngår kontrakter med blant annet Norsk Hydro, BP Norge, Saga Petroleum, Statoil, Phillips, Shell, Elf, Esso og Conoco.

Gjennom selskapets utvikling av ny teknologi og design leveres nye flerbruks standby/redningsfartøy, som resulterte i kontrakt på nybygg.

Ankerhåndteringsbåten M/S Gullbas ble bygget for å betjene Gullfaks feltet og var det første ankerhåndteringsskip med installert azimut truster i baugen. Når skipet lå i standby tjeneste, kunne den drives kun av denne ene trusteren på 1500 HK og sparte dermed tonnevis med diesel hver dag.

1984

I 1984 gikk Seabrokers inn i markedet for supplybåter og startet ombygging av gammel tonnasje. Salg og innkjøp, ombygging og nybygging ble etter hvert en vesentlig del av porteføljen.

Bildet er fra Rollanes, senere Grampian Star. Båten ble i 1984 ombygget og går fremdeles i Afrika under navnet DP Star.

 

1983

I 1983 tok Seabrokers initiativet til å etablere en samseilingspool, «Sea Rescue AS». Denne poolen bestod til å begynne med av 8 konverterte standby/rescueskip fra ulike rederier langs norskekysten.

Skipene, (som var nyere fiskebåter og eldre supplyskip) hadde ligget i opplag, og Seabrokers fikk dem ombygget og i jobb for oljeselskapene.

Fiskebåtene av nyere dato, fikk ca. 5 mill. i subsidier fra staten, for at de skulle tas ut av fiskeriet, da det var overfiske. Supply skip som var av de første som ble bygd for norske rederier, var alle bygget i Nederland, tidlig på 70 tallet for hhv. 12 og 14 millioner.

Noen av dem ble konvertert for det dobbelte av opprinnelig kostpris.
Flåten ekspanderte raskt – til 18 fartøy i 1984, hvorav samtlige fikk tildelt lengre kontrakter. Flere av disse konverterte fartøyene er fremdeles i service.

1982

Seabrokers AS ble etablert i Stavanger 11. oktober 1982 og gjorde sin første langtidsslutning til BP allerede november samme år.

Om oss
Fremoverlente og dyktige medarbeidere

I Seabrokers Group har vi fokus på teamwork og erfaringsoverføring på tvers av bransjer og selskaper.

Visjon & verdier
Innovative løsninger som skaper ringvirkninger

Å se løsninger til det beste for markedet, om nødvendig med radikale grep, ble kjennetegnet på Seabrokers. Nå, 40 år senere, kan vi se tilbake på mange store og hårete visjoner som har blitt realisert.

Ledelse
Samarbeid på tvers av bransjer

Ledergruppen består av de daglige lederne for selskapene i konsernet. På denne måten skaper vi større synergier og samarbeid på tvers av bransjer.

Historie
Historien vår

Selskapet Seabrokers ble etablert i 1982, da fiskebåter og eldre supply-ship ble bygget om til hjelpefartøy for offshore-industrien.

Ledige stillinger
Vi tilbyr ulike karrieremuligheter

Som ansatt i Seabrokers har du mulighet til å bli en del av et internasjonalt selskap.

Folk
Bli kjent med våre ansatte

Seabrokers Group består av over 200 engasjerte ansatte i Norge, Storbritannia og Brasil. Her er noen av våre ansatte.

Sponsorater
En aktiv støttespiller

Seabrokers Group er opptatt av å være en god og solid aktør som kan være med på å fremme positive samfunnstiltak.

Media & presse
Pressekontakt

Vi er tilgjengelige for spørsmål som gjelder Seabrokers Group og våre selskaper.