Gjennom selskapene som utgjør Seabrokers Group, leverer vi i dag tjenester innen skipsmegling, eiendomsutvikling, eiendomsdrift, fundamentering, geoenergi, havnekraner og tungløftmaskin, havovervåking og autonom transport. Fra vårt hovedkontor i Stavanger administreres alle våre norske selskaper, med unntak av Sea Surveillance, som har hovedkontor i Bergen.

Vi har meglerkontorer i Stavanger, Aberdeen og Rio de Janeiro som består av profesjonelle medarbeidere, som forretningsførere, kapteiner, og meglere for å utvikle løsninger for kundens globale behov. Kombinasjonen av praktisk erfaring og forretningsforståelse forsterker vår kunnskap, dyktighet og mulighet for levering av gode løsninger for våre kunder.

Seabrokers Group er annerledes, og stolt av det – informasjon og kunnskap gjør oss i stand til å operere i våre mangfoldige forretningsområder. Våre dyktige medarbeidere er fremoverlente og bevisste, og i vårt miljø jobber vi sammen for innovasjon og nyskapning.

Om oss
Fremoverlente og dyktige medarbeidere

I Seabrokers Group har vi fokus på teamwork og erfaringsoverføring på tvers av bransjer og selskaper.

Visjon & verdier
Innovative løsninger som skaper ringvirkninger

Å se løsninger til det beste for markedet, om nødvendig med radikale grep, ble kjennetegnet på Seabrokers. Nå, 40 år senere, kan vi se tilbake på mange store og hårete visjoner som har blitt realisert.

Ledelse
Samarbeid på tvers av bransjer

Ledergruppen består av de daglige lederne for selskapene i konsernet. På denne måten skaper vi større synergier og samarbeid på tvers av bransjer.

Historie
Historien vår

Selskapet Seabrokers ble etablert i 1982, da fiskebåter og eldre supply-ship ble bygget om til hjelpefartøy for offshore-industrien.

Ledige stillinger
Vi tilbyr ulike karrieremuligheter

Som ansatt i Seabrokers har du mulighet til å bli en del av et internasjonalt selskap.

Folk
Bli kjent med våre ansatte

Seabrokers Group består av over 200 engasjerte ansatte i Norge, Storbritannia og Brasil. Her er noen av våre ansatte.

Sponsorater
En aktiv støttespiller

Seabrokers Group er opptatt av å være en god og solid aktør som kan være med på å fremme positive samfunnstiltak.

Media & presse
Pressekontakt

Vi er tilgjengelige for spørsmål som gjelder Seabrokers Group og våre selskaper.