Hovedformålet med systemet er å oppdage oljeutslipp og spore dem over tid. Det kombinerer flere sensorer med deres spesifikke funksjoner til et unikt produkt.

Systemet gir operatøren sanntidsinformasjon for planlegging og overvåking av gjenopprettingsoperasjoner. Dataene vises på et elektronisk kart. Informasjonen er tilgjengelig lokalt (om bord) og kan deles til hovedkontrollsenteret i sanntid via satellittkommunikasjon.

iOSMS viktigste funksjoner er:

 • Tidligst mulig oppdaging av oljeutslipp i en rekkevidde på opptil 7 km.
 • Evnen til å oppdage oljeutslipp under dårlige værforhold og i mørket.
 • Gir automatisk varsel hvis et oljeutslipp oppdages.
 • Overvåking av oljeutslippet, inkludert en oljedriftsvektor med hastighet og retning.
 • Gir informasjon om bølgehøyde, retning og hastighet.
 • Gir værinformasjon.

Bruksområder:

 • Olje- og gassindustrien (oljeplattformer, oljeterminaler, oljeraffinerier)
 • Oljeoppsamlingsfartøy
 • Havner
 • Kystvakten

Systemfordeler:

 • Systemet bruker et standard kyst- eller skip-radarsystem.
 • Evnen til å bruke forskjellige typer sensorer og programmoduler.
 • Tidligst mulig og presis oppdagelse av oljeutslipp og årsaken til utslippet.
 • Full tilgang til data for effektiv planlegging av gjenopprettingsoperasjoner.
iVTMS
iVTMS

iVTMS er et moderne styringssystem for skipstrafikk som utvider det vanlige settet med verktøy og funksjoner.

Ex(p)-Radome
For eksplosive atmosfærer

Ex(p)- eller Ex(s)-Radome brukes til alle typer overvåkingsutstyr i potensielt eksplosive atmosfærer.

Radome
Laget for ekstreme værforhold

Radar Dome er et system designet primært for X-band Radar. Den er laget for å tåle alle slags værforhold.

Radar
Gjør navigeringen enkel

Vision Master-serien tilbyr et enestående utvalg av konfigurasjoner og alternativer for å møte de krevende og varierte behovene.