Systemet er basert på iConcept. Denne teknologien sikrer høy nøyaktighet av mottatte og behandlede data, og forenkler tilgangen til den.

iVTMS samler informasjonen fra alle mulige typer sensorer:

 • Radar
 • AIS
 • Surveillance Camera
 • Værsensorer

Informasjonen er lagt over de elektroniske S57-kartene.

iVTMS nøkkelfunksjoner er:

 • Overvåking av fartøystrafikk
 • Gi en operatør tidlige trafikkvarsler (hørbare og synlige)
 • Gi operatøren tidlige kollisjonsvarslinger (hørbare og synlige)
 • Levere fartøysdata
 • Distribuere data til ekstern plassering
 • Avspilling og logging
 • Fjernkontroll og overvåking av utstyr
 • Operatøropplæring

Bruksområder:

 • Platfom
 • Havner
 • Kystvakt

Standarder:

iVTMS er designet for å oppfylle IALA-anbefalingene.

iOSMS
iOSMS

Et innovativt nettbasert konsept for overvåking av oljeutslipp.

Ex(p)-Radome
For eksplosive atmosfærer

Ex(p)- eller Ex(s)-Radome brukes til alle typer overvåkingsutstyr i potensielt eksplosive atmosfærer.

Radome
Laget for ekstreme værforhold

Radar Dome er et system designet primært for X-band Radar. Den er laget for å tåle alle slags værforhold.

Radar
Gjør navigeringen enkel

Vision Master-serien tilbyr et enestående utvalg av konfigurasjoner og alternativer for å møte de krevende og varierte behovene.