Seabrokers Services har signert kontrakt med Apply Sørco AS om drift av nybygget deres i Moseidsletta 122, ved Solasplitten. Kontrakten er på 3 år, med opsjon på 2+2 år. Seabrokers Services skal ha ansvar for den totale driften av nybygget, som inkluderer: Driftsledelse, resepsjon, vaktmestertjenester, renhold, rekvisita, vakthold, alarmanlegg, tekniske anlegg, plantestell og grøntanlegg. Arbeidet er i gang, og tjenestene gjennomføres i nært samarbeid med kunden.