Seabrokers Eiendom og Seabrokers Services legger seg hardt i selen for å ha fornøyde leietakere. Det var derfor stor glede da vi fikk ny kontrakt med Vår Energi i Vestre Svanholmen 1, og således fikk beholde dem i «gullrekka». En lang historie med fornøyd leietaker, ble enda lengre da behovene endret seg, de ble flere ansatte og trengte mer plass.

Seabrokers Eiendom og Seabrokers Services er nå ferdige med alle tilpasninger av Vestre Svanholmen 1, og Vår Energi er på plass.

Vi lar bildene tale for seg selv om resultatet og gleder oss til et fortsatt godt samarbeid med Vår Energi!