Som totalleverandør av drifts- og forvaltningstjenester til næringsbygg er vi opptatt av å betjene dine behov og ønsker som kunde.

Fornøyde kunder

Kundetilfredshet er avgjørende for oss, og derfor sender vi ut årlige undersøkelser for å forsikre oss at du som kunde er fornøyd. Tilbakemeldingene vi får gir medarbeiderne våre høy score på serviceinnstilling, problemløsning og effektivitet.

For at du skal kunne kjenne trygghet med oss som en ansvarlig og kompetent aktør, kan du her se et lite utvalg av kundene våre som opplever den tryggheten: Equinor, Neptune Energy Norge AS, Vår Energi ASA, Oceaneering og Cegal.

Fast og fleksibelt driftspersonell

Seabrokers Services består av en stor stab med driftspersonell. Vi har egne resepsjonister, vaktmestere, postbud, varemottakspersonell, driftsledere og kontorstøttepersonell. Dette mangfoldet gir oss en stor grad av fleksibilitet til å løse de aller fleste utfordringene og arbeidsoppgavene dere har.

Vårt driftspersonell får opplæring i flere av eiendommene vi drifter og kan dermed enkelt avlaste hverandre ved sykdom, ferieavvikling, o.l.

Vi er der du er

Vår lokale forankring på Forus gir våre regionale kunder en eksepsjonell fordel. Vi kjenner det jærske markedet godt og kan plukke ut dyktige og velrenommerte samarbeidspartnere. Nærhet til kundens lokasjoner gjør at vi har mulighet til å rykke ut med ekstra mannskap på kort varsel.

Driftslederrollen – kun ett kontaktpunkt

Som kunde vil du få et enkelt kundeforhold til oss. Hver kunde er tilknyttet en driftsleder som skal sørge for at alle driftstjenestene blir levert i henhold til gjeldende kontrakter, lover, regler, rutiner og bestemmelser innenfor området.

Driftslederen skal planlegge for effektiv og lønnsom drift og skal kontinuerlig jobbe med forbedringer, for å oppnå et kostnadseffektivt, moderne og fleksibelt driftsmiljø.

Korte beslutningsveier

Vi er en smidig organisasjon med korte beslutningsveier. Vi har høy kompetanse på våre fagområder og en svært løsningsorientert bedriftskultur.

«Åpen bok»- prinsippet

Våre kontrakter baseres på «åpen bok» – prinsippet. Det gir kunden fritt innsyn i avtalene med våre underleverandører. Videre kan du som kunde, om ønskelig, revidere alle våre samarbeidsavtaler og regnskaper.

HMS

Vi arbeider kontinuerlig for å utbedre helse-, miljø- og sikkerhetstiltak i bedriften. Gjennom å prioritere egenutvikling, fysiske arbeidsforhold og et godt sosialt arbeidsmiljø, jobber vi kontinuerlig med å ta vare på våre ansatte.

Vi vil forebygge ulykker, miljø- og helseskader gjennom å bygge bevissthet, skape trygghet og dermed trivsel på arbeidsplassen.

Kvalitet

Seabrokers Services utfører alle tjenester i henhold til prosedyrer og rutiner i vårt kvalitetssystem, som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO-9001:2015.

Plania

Vi bruker FDV-systemet Plania til oppfølging, kontroll og rapportering for våre kunder. Faste serviceoppdrag, rekvirerte tjenester og daglig vedlikehold blir loggført i kundens bygghistorikk.

Som kunde kan du selv legge inn arbeidsordre i Plania, og du vil få en rask tilbakemelding straks arbeidet er utført.

Om oss
Drifter over 300 000 m² eiendom

Seabrokers Services er et selskap i Seabrokers Group, med totalleveranse av drifts- og forvaltningstjenester til næringsbygg.

Visjon & verdier
Regionens ledende leverandør innen driftstjenester

Vi skal være regionens ledende leverandør av Facility Management tjenester, med skreddersydde løsninger og service med et smil.

Karriere
Vi tilbyr ulike karrieremuligheter

Som ansatt i Seabrokers har du mulighet til å bli en del av et internasjonalt selskap.

Våre konkurransefortrinn
Veldrevne næringsbygg

Seabrokers Services er opptatt av å tilby kostnadseffektive og fleksible løsninger.