Håndtering av post- og varemottakstjenester er fortsatt en viktig oppgave for de fleste typer bedrifter. Postmottaket skal være sikkert, presist, nøyaktig og effektivt. Postdistribusjonen er avhengig av stramme tidsfrister og god logistikk. Store leveranser til kjøkken, kontorer og teknisk avdeling krever nøyaktig registrering og gjennomgang av varer ved levering.

Våre medarbeidere utfører i dag følgende tjenester:

 • Postmottak og postdistribusjon
 • Forsendelser (JetPak, rekommanderte sendinger)
 • Håndtering av spesialpost og verdipost
 • Oppsporing av forsvunnet post
 • Oppdatering av adresser og kontaktdetaljer
 • Registrering av leveranser
 • Kontroll av leveranser
 • Utpakking
 • Funksjonstesting
 • Registrering av skade/manglende levering
 • Formidling om vareankomst til bestiller
 • Utlevering
 • Pakking og forsendelser
 • Opptelling og bestillinger
 • Lagertjeneste ved behov

Øvrige tjenester

Resepsjon
Kjennskap, kunnskap og et smil

Vi tilbyr fullservice-resepsjoner med høyt kvalifisert personell.

Vaktmester
En profesjonell hånd på verket

Våre vaktmestere er medarbeidere med et høyt servicenivå og bred faglig kompetanse.

Renhold
Når ingenting er rent tilfeldig

Vi stiller klare kvalitetskrav til renholdet vi utfører, og vi gjør det miljøvennlig.

Kantine
Velbekomme

Vårt mål er å skape opplevelsen av å ha en egen restaurant på arbeidsplassen.

Kontorstøtte
Skreddersydde kontortjenester

Slik at du kan fokusere på din kjernevirksomhet.

Driftsledelse
Nøkkelen til alt du trenger

Driftslederne våre sørger for at du som kunde får levert dine tjenester, i henhold til avtale.

Hent & Bring
Vi pakker post og poster pakker

Seabrokers Services har eget dedikert personell til transport av post og pakker.

Ombyggingsprosjekter
Overlat prosjektet til oss

Vi sikrer en god leveranse fra start til slutt.