Siden etableringen av Seabrokers Group i 1982 har fokuset vårt vært bærekraftig innovasjon. Vi har vært ledende innen ny teknologi og miljøvennlige løsninger til alle tider, og vil fortsette målet mot en mer bærekraftig verden.

Seabrokers Chartering utviklet den første azimuth-drevne ankerhåndtereren, som var mer effektiv på drivstoffbruken. Fartøyet banet vei for en grønnere retning for offshorefartøyer.

Sammen med skipsredere og verft har vi utviklet den største LNG PSV, og vi er sterkt involvert i utviklingen batteriløsninger og andre mer energivennlige løsninger for offshore-markedet. Seabrokers Chartering har også utviklet fartøy og systemer som evaluerer og overvåker CO2-utslipp.

Helse, miljø & sikkerhet
Kvalitet i alle ledd

Seabrokers Chartering har som mål å ikke bare tilfredsstille, men å overgå kundenes forventninger ved å gi dem kvalitetsprodukter og tjenester.

Bærekraftsmål
Med tanke på fremtiden

I Seabrokers Chartering jobber vi aktivt for å nå våre mål for en bærekraftig fremtid.

Samfunnsansvar
En ansvarlig samfunnsaktør

Med fokus på mennesker, arbeidsmiljø og samfunn.