I 1982 dro en visjonær, ung gründerspire på ferie.

Der fikk han ideen som ikke bare var en radikal endring, men også starten på en suksesshistorie. Han utfordret etablerte sannheter og våget å gå sin egen vei, fordi han så en unik mulighet som skulle komme flere bransjer til nytte. Fiskebåter og eldre supply-skip ble bygd om til hjelpefartøy, og det ble opprettet en samseilingspool for offshore hjelpefartøy i Nordsjøen.


Visjon

Make waves

Vi i Seabrokers Group vil utfordre etablerte sannheter og skape innovative løsninger som gir ringvirkninger i samfunnet og i industrien.


Misjon

Vi skaper et økosystem av entreprenører som finner muligheter der andre ser utfordringer.

Seabrokers Group består av en unik bredde av selskaper med ansatte som våger å utfordre etablerte sannheter hvor nye løsninger skapes, og nye mål settes.


Våre verdier

Ta sjansen

Vi ser muligheter, vi liker en god utfordring, og beveger oss gjerne utenfor komfortsonen i favør av innovasjon. Av til blir det kanskje et mageplask, og det er helt greit. Våg å feile, man oppnår ikke suksess uten.

Topp forrige

Vi skal skape en kvalitet på produktene og tjenestene våre som er så god at de selger seg selv. Det betyr å løfte standarden til et så høyt nivå at andre er nødt til å følge etter. Sett standarden, ikke følg den.

Vis vei

Vi skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet. I Seabrokers ønsker vi å spille på lag, løfte hverandre opp og være ambassadører for egne verdier. Vi venter ikke for å se hva andre gjør. Vis veien og vær et forbilde.