Derfor er vårt mål å:

 • Levere et integrert styringssystem som er i samsvar med gjeldende ISO-standarder.
 • Tydelig definere og dokumentere våre mål og målsetninger.
 • Trene og utvikle våre medarbeidere til standarden som kreves for å levere utmerket service til våre kunder, samtidig som vi viser vårt engasjement for QHSE beste praksis, overholdelse og forbedring.
 • Identifisere, samt registrere forretningsrisikoer og muligheter for stadig å tilpasse oss organisasjonens kontekst og eventuelle endringer som er relevant for kravene til interessenter.
 • Identifisere og overholde alle relevante lover og bransjestandarder.
 • Minimere miljøpåvirkningen av våre operasjoner.
 • Sørge for nøye bruk av materielle ressurser for å redusere avfall og forurensning til et minimum.
 • Skape og opprettholde en sunn arbeidskultur og arbeidsmiljø for våre ansatte.
 • Sørge for helsen og sikkerheten til eventuelle underentreprenører og andre personer som kan bli berørt av våre aktiviteter.
 • Sørge for at alle ansatte er klar over sine lovpålagte plikter; at de tar vare på seg selv, andre og miljøet de jobber og bor i.
 • Sørge for konfidensialitet av informasjon, inkludert informasjon som er gitt av våre kunder.

Seabrokers Chartering vil oppnå disse målene og forretningsmålene våre ved: gjennomgang og kontinuerlig forbedring av det integrerte styringssystemet, intern kommunikasjon, kompetent og profesjonelt tilsyn og løpende opplæring og utvikling av alt personell.

Helse, miljø & sikkerhet
Kvalitet i alle ledd

Seabrokers Chartering har som mål å ikke bare tilfredsstille, men å overgå kundenes forventninger ved å gi dem kvalitetsprodukter og tjenester.

Bærekraftsmål
Med tanke på fremtiden

I Seabrokers Chartering jobber vi aktivt for å nå våre mål for en bærekraftig fremtid.

Samfunnsansvar
En ansvarlig samfunnsaktør

Med fokus på mennesker, arbeidsmiljø og samfunn.