Seabrokers Chartering skal være en åpen og inkluderende arbeidsplass som fremmer utvikling, samarbeid og personlig vekst. Vi er en solid partner som legger til rette for samarbeid på tvers av bransjer og yrkesgrupper, med mennesker som trives i et godt arbeidsmiljø.

Vi fokuserer på mennesker og samfunn. Yrker endrer seg, og det er behov for både nyutdannede og dem som har lang og god erfaring. Vi i Seabrokers Chartering tror på lag som utfyller hverandre og spiller hverandre gode.

Målet vårt er å være synlige i lokalsamfunnet, og gjennom vårt engasjement skal vi bidra til et mer inkluderende samfunn der forskjeller reduseres.

Vi jobber for å opprettholde de høyeste etiske standardene i gjennomføringen av oppdragene våre. I tillegg til de etiske retningslinjene til Seabrokers Group, har Seabrokers Chartering vedtatt en anti-korrupsjonspolitikk som markerer nulltoleranse for korrupsjon.

Retningslinjene gjelder for alle direktører og ansatte, samt eventuelle agenter, entreprenører, representanter eller andre parter som handler på vegne av Seabrokers.

Helse, miljø & sikkerhet
Kvalitet i alle ledd

Seabrokers Chartering har som mål å ikke bare tilfredsstille, men å overgå kundenes forventninger ved å gi dem kvalitetsprodukter og tjenester.

Bærekraftsmål
Med tanke på fremtiden

I Seabrokers Chartering jobber vi aktivt for å nå våre mål for en bærekraftig fremtid.

Samfunnsansvar
En ansvarlig samfunnsaktør

Med fokus på mennesker, arbeidsmiljø og samfunn.