Seabrokers selskapene, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens håndtering av personopplysninger. Det daglige ansvaret kan være delegert til underordnede. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.


Personopplysninger som behandles

Seabrokers samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller andre sensitive opplysninger fra ikke-ansatte.


Eksempler på informasjon som innhentes:

  • Firmanavn
  • Kontaktperson
  • Firmaadresse/fakturaadresse
  • Telefonnummer og e-postadresse
  • Informasjon om bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse

Opplysninger om ansatte

Seabrokers behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Det er de daglige lederne som har ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, og skattekommune. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

Dessuten registreres det opplysninger i tilknytning til nøkkeladministrasjon av inn- og utpasseringer og opplysninger om tilgangsstyring i IT-systemet. Opplysningene hentes fra de ansatte selv. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområde regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på Seabrokers nettsider.

Alle stillingssøknader blir behandlet i det enkelte selskap og lagres i egne mapper. Disse blir lagret i vårt elektroniske arkiv i maksimum ett år før de makuleres. Alle andre dokumenter, bl.a. søkerlister og innstillinger slettes etter maks 3 mnd. Det er daglig leder som er ansvarlig for dette.

Unntak: Alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i vårt arkivsystem.

Her blir blant annet stillingssøknaden arkivert/oppbevart. Personalmapper skal bevares (dvs. at stillingssøknaden ikke blir slettet eller makulert). Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet. Tilgangen begrenses til behov.


Hvordan informasjon innhentes?

Seabrokers samler inn opplysninger ved at den det gjelder oppgir dem/via søk på nett, eller vi får dem fra våre kontakter. Disse opplysningene er ikke sensitive.


Formålet med informasjonen som innhentes

  • For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester
  • For å kunne sende relevant informasjon
  • For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

Vi oppretter informasjonen for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Vi har ikke profilbygging av personopplysningene vi har.


Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet lagres i våre CRM-system i dokumenter og i kontaktregistre på telefon.


Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon som ikke ses på som formålstjenlig slettes på oppfordring ved å kontakte vår resepsjon og vise gyldig ID.


Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene vi har selges/overføres ikke til tredjepart.


Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovene. Seabrokers har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i et av Seabrokers systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller manglende opplysninger blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal gjøres med oppmøte i Forusbeen 78 med gyldig ID, og skal korrigeres senest innen 30 dager.


Kontaktinformasjon

Telefon: +47 51 80 00 00

Postadresse: Seabrokers Holding AS. Forusbeen 78, 4033 Stavanger.