Opsjonsbekreftelsene gjelder skipene Rem Eir (PSV design VS 4412 DF, 2014), Rem Hrist (PSV design PX 105, 2011) og Rem Mist (PSV design PX 105, 2011). Oppstart av 3-års periodene vil være direkte etter utløpet av nåværende faste kontraktsperioder, henholdsvis i Mars 2019 for Rem Hrist og mai 2019 for Rem Eir og Rem Mist.

«Vi er stolt og glad for den tillit som Equinor viser oss gjennom tildeling av disse kontraktene. For rederiet gir dette stabilitet og et solid grunnlag for videre utvikling av rederiet gjennom et fremdeles krevende marked, og ikke minst, disse kontraktene sikrer viktige arbeidsplasser under norsk flagg»sier CEO Karl-Johan Bakken i Remøy Shipping.

«Kontraktene gir oss også nå muligheten til å videre redusere brennstoff-forbruk og utslipp gjennom installasjon av batteripakker på alle tre skipene. Dette vil være en fortsettelse på arbeidet med brennstoff-reduserende tiltak i rederiet, der vi allerede har gjennomført og implementert et digitaliserings-prosjekt for brennstoff-optimalisering av skipenes drift.».

Seabrokers er glade for å ha vært involverte i disse avtalene.