Den nye multi fuel PSVen Siem Symphony, bygget på Hellesøy Verft i Norge, ble levert til Siem Offshore i november.

Bygget etter Wärtsilä’s VS 4411 DF design, kan den 89,2 meter lange og 19 meter brede Siem Symphony drives av enten LNG eller marine diesel. Lastedekket er på 980m², og maksimum dødvekt er på 5,500 tonn. PSVen har også lastekapasitet på for 1,980m³ drillwater, 830m³ ferskvann, 930m³ liquid mud, 700m³ saltvann og 345m³ metanol.

Fartøyet er DNV GL klassifisert og har kapasitet for et mannskap på 25 personer. Ellers er PSVen utstyrt med FiFi II, NOFO 2009 og redningskapasitet for 300 personer. Siem Symphony er nå på jobb på Martin Linge feltet for Total Norge for en periode på 4 år + fire ettårs opsjoner.

Rem Eir ble også levert i november. Dette er også en Wärtsilä-designet dual fuel PSV, bygget for Remøy Shipping av Kleven Verft i Norge.

Rem Eir er bygget etter Wärtsilä design, VS 4412 DF, drives også både med LNG og marine diesel. Begge PSVene er utstyrt med «safe bulk hose handling» system.

Rem Eir har en totallengde på 92.5m og er 20 meter bred. Den har et lastedekk på 1,090m² og en maksimum dødvekt på 5,770 tonn.  Dette gjør Rem Eir til den største LNG drevne PSVen i verden. Rem Eir er også DnV GL klassifisert og har en mannskapskapasitet på 26 personer, og DP2 posisjoneringssystem.

Fartøyet jobber nå for Statoil langs kysten av Norge, under en 3år + 3 ett års opsjoner kontrakt.

Seabrokers er veldig stolte over å ha vært involver i både nybyggsprosessen og kontraktene på både Siem Symphony og Rem Eir.