Fartøyet skal fungere som forsyningsskip på Gjøa-feltet under Neptunes borekampanje som skal utføres av den nye boreriggen DEEPSEA YANTAI. Oppstart skjer fra 4. kvartal i år. Seabrokers har hatt gleden av å være involvert i denne forretningen.

Pictured c/o G Vinnes