Rem Offshore ASA har inngått en befraktningsavtale med A/S Norske Shell for PSV skipet «Rem Fortress» – VS485 MKII design. Kontrakten har en fast varighet på 18 mnd, med opsjon på ytterligere 6 x 1 mnd. Fartøyet skal støtte A/S Norske Shell sine operasjoner offshore på Draugen, Ormen Lange og andre lokasjoner ved behov.

Kontrakten har oppstart i juli 2013.

Seabrokers er svært stolte over å ha vært involvert i dette prosjektet.