Fartøyet starter kontrakten i slutten av februar forsyner ulike installasjoner kontrollert av operatøren.

Fartøyet har et lastedekk på 1000 m2 og ytterligere lastemuligheter for bulk under dekk. I tillegg har fartøyet oljevernberedskap i henhold til NOFO 2005 og

Standby sertifikat i henhold til NMD med kapasitet til 250 overlevende.