PSV’er Siddis Sailor og Rem Mistral begynner dette året langtidskontrakter med Equinor som har Brasil som et stort satsingsområde med høy aktivitet planlagt i årene fremover.

CBO er en av Sør-Amerikas største redere samt en vel renommert og god samarbeidspartner for norske redere i Brasil. Vi ser frem til et spennende samarbeid mellom partene i årene som kommer.