Seabrokers Chartering AS kjøper 75 % av aksjene i Skagen Ship Consulting. Kjøpet er en del av Seabrokers Charterings diversifiseringsstrategi, og gir Seabrokers Chartering en fot inn i fiskeoppdrettsmarkedet. Skagen Ship Cosulting er startet av to unge og meget flinke gründere, Håkon Rugland og Patrick Ramsberg, som passer ekstremt godt inn i Entreprenørspiriten i Seabrokersgruppen.

Begge partene ser lyst på oppkjøpet, som vil styrke selskapenes markedsposisjon og bringe nye erfaringer til begge segmentene. Seabrokers går inn i sitt 40ende år som Skipsmeglere, med lang fartstid innen innovasjon, utvikling, miljø og kostnadsbesparelser for redere og kunder. Det faktum at gründer av Seabrokers, Ragnvald Albretsen, i 1982 hadde en visjon om å bygge om fiskebåter som lå i opplag til supplybåter og dette førte til en pangstart av selskapet,  gjør at man med dagens oppkjøp kan benytte mye av den erfaringen man gjennom disse 40 årene har bygget opp til å bidra til ytterligere vekst i Skagen ship Consulting. Med dagens behov for enda mer avanserte båter i Energibransjen, er det ikke umulig at det foreligger noen potensielle ombygginger fra mindre offshorebåter til oppdrettsbåter i tillegg til nybygg og modernisering av nåværende flåte.

Skagen Ship Consulting har vist en fantastisk forståelse for markedet, med innovasjon og kvalitet i fokus. Dette har ført til 5 nybygg og flere salgsoppdrag for et internasjonalt oppdrettsmarked. Skagen Ship Consulting har store ambisjoner og vil fremover jobbe med målsetning om å styrke seg innenfor nybygg, S&P samt chartering i dette segmentet. Det er også nedfelt i strategien at det skal jobbes mot grønnere båter med hybrid drift eller andre nye, energieffektive, miljøvennlige løsninger.

Med så sammenfallende strategier og Seabrokers Gruppens samlede ressurser innen flere fagfelt, er det liten tvil om at Seabrokers Chartering og Skagen Ship Consulting med dette vil kunne bringe en ny dimensjon til begges marked. Selv om det er noe ulike segmenter, vil erfaringsoverføring og innovasjon i begge selskapene settes i fokus fra dag 1, slik at selskapenes kunder vil kunne få enda bedre produkter fra de to selskapene.

«Vi ønsker disse innovative og ambisiøse gründerne hjertelig velkommen til Seabrokers og ser frem til en spennende fremtid sammen», sier konserndirektør Marit Cecilie Albretsen.