Frode Ragnvald Albretsen
Konserndirektør
Frode Ragnvald Albretsen
Konserndirektør, Seabrokers Eiendom / Konserndirektør, Seabrokers Holding
Marit Cecilie Albretsen
Konserndirektør, Seabrokers Chartering
Solveig L. Albretsen
Kontormedarbeider
Linn Terese Lohne Marken
Markedssjef, Seabrokers Group
Roberta Souza Oliveira
Senior Skipsmegler, Seabrokers Chartering
Karoline Ravnøy
Resepsjonist, Seabrokers Services
Torkel Serigstad Nilsen
Vaktmester, Seabrokers Services
Michael Martins
Leder fornybar, Seabrokers Chartering
Runar Iversen
Skipsmegler, Seabrokers Chartering
Daniel Gøytil
Boreriggoperatør, Seabrokers Fundamentering
Eirin Utne
HMS/K-leder, Seabrokers Fundamentering
Rolf Aarthun
Daglig leder, Seabrokers Eiendom
Line Therese Byberg
Forretningsutvikler, Seabrokers Eiendom
Bjørnar Bjåstad
Økonomisjef, Seabrokers Group
Bruse Kverneland
Daglig leder, Seabrokers Chartering, Stavanger
Erik Christoffersen
Daglig leder, Seabrokers Ltd., Aberdeen
Asbjørn Haram Jr.
Daglig leder, Sea Surveillance
Ommund Vareberg
Daglig leder, Seabrokers Heavy Machinery
Ketil Solvik-Olsen
Daglig leder, Seabrokers Fundamentering
Lars Hagen
Daglig leder, Seabrokers Services
Gunnar Block Watne
Eiendomsutvikler
Bjørnar Holmvik
Forretningsutvikler Eiendom
Gisle Obrestad
Eiendomsforvalter
Helen Hjellestad
Økonomimedarbeider
Kristin Høie
Økonomimedarbeider
Stig Hetland
Personal- og administrasjonssjef
Tone Olsen
Økonomimedarbeider
Annie Laugaland
Ansvarlig lønn