Siden etableringen av Seabrokers Group i 1982 har fokuset vårt vært bærekraftig innovasjon. Vi har vært ledende innen ny teknologi og miljøvennlige løsninger til alle tider, og vil fortsette målet mot en mer bærekraftig verden.

Last ned Seabrokers sustainable solutions

Vi jobber aktivt for å nå våre globale klimamål og kan spesielt trekke frem følgende av FNs bærekraftsmål:

3. God helse og livskvalitet

3. God helse og livskvalitet

Vi har bedriftshelsetjeneste, sport- og sosialklubber, arrangementer for ansatte og familie, fokus på livsstil og helse for alle ansatte både på jobb og fritiden.

4. God utdanning

4. God utdanning

Vi samarbeider med akademia for å bidra inn til forskning og utvikling. Vi bidrar økonomisk inn i ulike utdanningsprogrammer og tilbyr våre ansatte ulike programmer for videreutdannelse og personlig utvikling.

5. Likestilling mellom kjønnene

5. Likestilling mellom kjønnene

På tvers i gruppen har vi likestilling både i form av betingelser, inkludering, mulighet for personlig utvikling og mangfold. Vi som konsern skal arbeide for en bedre kjønnsfordeling, spesielt i selskapene hvor ett kjønn i hovedsak er representert.

7. Ren energi til alle

7. Ren energi til alle

Gjennom Seabrokers GeoEnergi bidrar vi til en alternativ energikilde som er mer bærekraftig og rimeligere enn standardiserte løsninger. Gjennom Seabrokers Eiendom legger vi til rette for fjernvarme-anlegg, energi fra Solcelle og bærekraftige bygg som reduserer varmetap.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Seabrokers Group har gjennom 40 år bygget opp et konsern med ca. 200 arbeidsplasser både i Norge, UK og Brasil hvor varig økonomisk vekst og full sysselsetting er et overordnet mål. Vårt arbeid blir gjennomført anstendig, hvor etikk og moral er en selvfølge.

9. Industri, innovasjon og infrastruktur

9. Industri, innovasjon og infrastruktur

Gjennom flere selskaper bygger vi en solid infrastruktur til havs og på vei, både for offentlig og privat næringsliv. Gjennom innovasjon skaper vi vekst for å redusere klimautslipp. Løsninger våre vil på sikt styrke privat og offentlig økonomi.

10. Mindre ulikhet

10. Mindre ulikhet

Våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere skal bli møtt med samme inkluderende, respektfulle og ansvarlige opptreden, enten det er nasjonalt eller internasjonalt. Med virksomheter i svært ulike land jobber vi aktivt med likhet og inkludering innenfor de rammene som er mulig.

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjennom flere selskaper bygger vi en solid infrastruktur til havs og på vei, både for offentlig og privat næringsliv. Gjennom innovasjon skaper vi vekst for å redusere klimautslipp. Våre løsninger vil på sikt styrke privat og offentlig økonomi.

14. Livet i havet

14. Livet i havet

Gjennom Seabrokers Chartering, Sea Surveillance og Skagen shipping arbeider vi stadig med nye bærekraftige løsninger som reduserer klimautslipp og bedrer livet i havet. Omstilling fra fossil til elektrisk/alternativ fuel, havovervåkingssystemer for redusering av fossilt drivstoff og en smartere og mer klimavennlig operasjon innen fiskeoppdrett.

15. Livet på land

15. Livet på land

Alle våre kommersielle steder er utviklet for å bevare plantelivet, fremme videre vekst og opprettholde skoger når det er mulig.

17. Samarbeid for å nå målene

17. Samarbeid for å nå målene

Gjennom de fleste ulike selskapene har vi et offentlig-privat samarbeid, og i flere selskaper samarbeider vi også med akademia. Vi søker partnerskap i prosjekter hvor vi kan utfylle hverandre for å oppnå våre felles mål om mer bærekraftige og økonomiske løsninger, både nasjonalt og internasjonalt.

Samfunnsansvar
En ansvarlig samfunnsaktør

Med fokus på mennesker, arbeidsmiljø og samfunn.

Bærekraftsmål
Med tanke på fremtiden

I Seabrokers Group utfører vi arbeidet vårt med tanke på klima og miljø.

Helse, miljø & sikkerhet
HMS sitter i ryggraden vår

Alle som jobber for Seabrokers er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.