Siden etableringen av Seabrokers Group i 1982 har fokuset vårt vært bærekraftig innovasjon.

Vi har vært ledende innen ny teknologi og miljøvennlige løsninger til alle tider, og alle selskapene som utgjør Seabrokers Group vil fortsette målet mot en mer bærekraftig verden.


Seabrokers Chartering

Seabrokers Chartering utviklet den første azimut-drevne ankerhåndtereren, som var mer effektiv på drivstoffbruken. Den skapte en grønnere vei for offshorefartøyer.

Sammen med skipsredere og verft har vi utviklet den største LNG PSV, og vi er sterkt involvert i utviklingen batteriløsninger og andre mer energivennlige løsninger for offshore-markedet. Seabrokers Chartering har også utviklet fartøy- og reisesystemer som evaluerer og overvåker CO2-utslipp.


Seabrokers Services

Seabrokers Services drifter over 300 000 kvm med næringsbygg. Vi har fokus på bærekraft gjennom å redusere matavfall, begrense bruken av engangsservice, utfase plastprodukter og kontrollere bruken av potensielt skadelige kjemikalier. Vi vil bidra til løsninger som reduser vårt klimaavtrykk og øker vår kunnskap innen ny grønn teknologi og bærekraftige løsninger.

Bilparken vår er nå 85% elektrisk, og innen utgangen av 2023 er ambisjonen å ha nådd 100%. Seabrokers Services er en stor innkjøper av strøm. Derfor har vi sørget for at all strøm vi kjøper har 100% fornybar-garanti. Som kunde kan du med andre ord rapportere null i CO2-utslipp på strømmen dere benytter.


Mobilitet

Seabrokers tok initiativ til å teste ut autonome busser som en del av kollektivløsningene på Forus for å bidra til å øke bruken av kollektive løsninger. Mobility Forus (den gang Forus PRT) ble startet, og sammen med Kolumbus og Forus Næringspark ble Norges første prosjekt med autonome busser igangsatt.

Selskapet har gjennom 6 år etablert unik kompetanse og erfaring for implementering av ny teknologi innen mobilitet.


Havnekraner

Seabrokers Havnekraner har nylig blitt ISO14001 sertifisert. Vi jobber for å evaluere det miljømessige aspektet i alle operasjoner og implementerer elektriske og hybridkraner i alle norske havner.


Eiendom

Seabrokers Eiendom har et sterkt fokus på grønne bygg, og vi er blant de første medlemmene av Grønn Byggallianse. To av byggene våre er frontet av Enova og fagpresse som gode eksempler på energibesparende bygg. Et gjennomsnittlig norsk kontorbygg bruker ca. 250 kWh/år pr kvm, mens Vestre Svanholmen 14 (Aibelbygget) krever til sammenligning kun 108 kWh.

Energibesparelse gir leietaker en økonomisk gevinst, miljøgevinst og omdømmegevinst. Vi har også innarbeidet smarte løsninger i alle våre eldre bygg for å redusere energiforbruket.


Fundamentering

Seabrokers Fundamentering jobber stadig for å forbedre bransjen, for eksempel gjennom bruk av biodrivstoff, gjenbruk av stål og introduksjon av elektriske kjøretøy. Vi samarbeider med akademia om å utvikle forbedrede termiske energibrønner.

Seabrokers Fundamentering har spesialisert seg på refundamentering av bygg, forlenget levetid på eiendommene og gjenbruk av gamle bygninger. Dermed reduseres det totale fotavtrykket og bruken av betong.


Offshore vind hub

Seabrokers har sammen med partnere bygget Egersund Energy Hub, Norges første treningsarena for vindkraft. Dette er et senter for miljøteknologi og fornybar energi, med hovedvekt på drift og vedlikehold innen on- og offshore vindkraft.


Havovervåking

Seabrokers Sea Surveillance har utviklet et system som kan overvåke og oppdage eventuelle oljeutslipp offshore, samt overvåke navigasjons- og miljøsikkerhet. Dette systemet er integrert i flere rigger.


Akvakultur

Seabrokers Skagen Ship Consulting jobber for å optimalisere nye havbruksfartøy for bedre ytelse og lavere utslipp. Vi jobber sammen med designere og verft for å finne effektive løsninger for en grønnere fremtid.

Samfunnsansvar
En ansvarlig samfunnsaktør

Med fokus på mennesker, arbeidsmiljø og samfunn.

Bærekraftsmål
Med tanke på fremtiden

I Seabrokers Group utfører vi arbeidet vårt med tanke på klima og miljø.

Helse, miljø & sikkerhet
HMS sitter i ryggraden vår

Alle som jobber for Seabrokers er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.