Det er foreslått ny bomring på Nord-Jæren som vil påføre bilistene opp til 45.000 kroner i ekstrautgifter. Seabrokers er en av de største eiendomsbesitterne på Forus. Vi tar ansvar overfor bedriftene som leier av oss, og deres tusenvis av ansatte. Vi ønsker også å ta ansvar for regionen vår og dens fremtid. Nå må vi gi beskjed før det er for sent! Derfor satte Seabrokers onsdag 15. oktober inn en fullsides annonse i Stavanger Aftenblad vedrørende den foreslåtte bomringen på Nord-Jæren. Veldig positive tilbakemeldinger og flott omtale om aksjonen motiverer oss til å kjøre denne prosessen videre!!

NRKs artikkel
Aftenbladets artikkel
Seabrokers Ragnvald Albretsen på NRK lokalsending
NRKs artikkel om Seabrokers som kjøpte egne busskur
TV Aftenbladett: Se Ragnvald Albretsens busstur til jobb Tirsdag 21 Oktober her
Aftenbladet: Ble forbikjørt av bussen på vei til jobb
NRK: Bussen kjørte rett forbi
Rogalands Avis: Bussen kjørte rett forbi
Kolumbus beklager
Rogalands Avis: Bussen gikk ikke helt hjem
Aftenbladet: Enorm respons på Seabrokers aksjonen
Aftenbladet: olumbus har solgt 9200 færre ungdomskort

Oppfordrer alle som har meninger om dette til å sende en mail til samferdselssjefen i fylkeskommunen på Gottfried.Heinzerling@rogfk.no, gjerne med kopi til oss på naaerdetnok@seabrokers.no. Vil du være anonym, send mail til oss på naaerdetnok@seabrokers.no.