Formålet med besøket var å lære litt av Avinor spesielt om de tiltakene de har iverksatt relatert til bærekraft og miljø.

I tillegg til en god gjennomgang fra Avinor først, hadde vi også en flott befaring der vi blant annet fikk se hvordan de jobbet med alternative energikilder og solceller, at de produserer egen honning ved flystripen som er i norgestoppen, produksjon av inntil 2 tonn tomat i året inne i flyterminalen, bevaring av truede arter og biotoper, samt mye annet spennende. Deltakerne fra Seabrokers Services og Seabrokers Eiendom var alle imponert og takknemlige for at Avinor tok i mot oss.