Vi vil bidra til løsninger som reduser vårt klimaavtrykk og øker vår kunnskap innen ny grønn teknologi og bærekraftige løsninger. Bilparken vår er nå 85% elektrisk, og innen utgangen av 2023 er ambisjonen å ha nådd 100%.

Seabrokers Services er en stor innkjøper av strøm. Derfor har vi sørget for at all strøm vi kjøper har en 100% fornybargaranti. Som kunde kan du med andre ord rapportere null i CO2-utslipp på strømmen dere benytter.

Vårt arbeid skal utføres med respekt for mennesker, natur og miljø, og vi trekker spesielt frem følgende mål fra FNs mål for bærekraftig utvikling:

3. God helse og livskvalitet

3. God helse og livskvalitet

Seabrokers Services er med på de sosiale ordningene som vårt morselskap Seabrokers Group har, både det sportslige, sosiale og godene som hytter etc.

4. God utdanning

4. God utdanning

Vi griper Seabrokers Group sine muligheter for etterutdanning og gjennomfører egne kurs fra tid til annen.

5. Likestilling mellom kjønnene

5. Likestilling mellom kjønnene

Vi behandler alle med samme respekt og gir alle våre ansatte samme mulighet – uansett kjønn.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi vil fremmer en varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst gjennom fokus på modernisering og innovasjon. Alle våre ansatte kjenner sine rettigheter og skal oppleve at de har en trygg og sikker arbeidsplass.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi setter klare krav til egne leveranser, leverandører og samarbeidspartnere med fokus på å redusere klimaavtrykket vårt mest mulig.

17. Samarbeid for å nå målene

17. Samarbeid for å nå målene

Vi søker samarbeid med våre kunder og samarbeidspartner for å oppnå felles mål med et tydelig bærekraftig fokus.

Bærekraftsmål
Vi tenker på fremtiden

I Seabrokers Services jobber vi aktivt for å nå våre mål for en bærekraftig utvikling.

Samfunnsansvar
En ansvarlig samfunnsaktør

Med fokus på mennesker, arbeidsmiljø og samfunn.

Sertifiseringer
Kvalitet i alle ledd

Seabrokers Services er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015.

Helse, miljø & sikkerhet
HMS sitter i ryggraden vår

Alle som jobber for Seabrokers er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.