Dette er den siste og mest oppdaterte ISO-standarden innen ledelsessystem for kvalitet. Vi utfører våre tjenester i henhold til denne normen.

Bærekraftsmål
Vi tenker på fremtiden

I Seabrokers Services jobber vi aktivt for å nå våre mål for en bærekraftig utvikling.

Samfunnsansvar
En ansvarlig samfunnsaktør

Med fokus på mennesker, arbeidsmiljø og samfunn.

Sertifiseringer
Kvalitet i alle ledd

Seabrokers Services er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015.

Helse, miljø & sikkerhet
HMS sitter i ryggraden vår

Alle som jobber for Seabrokers er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.