Kontoret vårt ligger sentralt i Stavangerregionen, og i 2022 hadde Seabrokers Services en omsetning på ca. 238 millioner kroner.

Seabrokers Services har i dag ansvar for eiendomsdrift og vedlikehold av ca. 300 000 m² eiendom, hovedsakelig kontorbygg, i Stavanger-regionen.

Selskapet kjennetegnes av lokal forankring, høy serviceinnstilling i alle ledd, korte beslutningsveier, raske tilbakemeldinger og et genuint ønske om å gjøre hverdagen enklere for deg som kunde. Målet vårt er å levere tjenester preget av «intelligent services» til konkurransedyktige priser.

Vårt konsept

Vårt forretningskonsept er administrasjon, eiendomsdrift og forvaltning av næringseiendom. Vi leverer alt fra enkelttjenester til totalpakker ved bruk av egne ansatte, og i samarbeid med leverandører som vi kjenner godt.

Alle våre leverandører blir sjekket hvert år på kvalitet og pris. Konseptet vårt er basert på ett kontaktpunkt for deg som kunde, via blant annet FDV-systemet Plania. Alle driftsrelaterte spørsmål og henvendelser for hele vår kontrakt håndteres via den dedikerte driftslederen.

Driftsorganisasjon

Seabrokers Services har ca. 40 ansatte hvorav 90 % er direkte engasjert i drifts- og prosjektkontrakter hos kunder. Våre medarbeidere har kompetanse innen prosjekt- og byggeledelse, administrative tjenester, økonomi, personalledelse, drift og forvaltning.

Om oss
Drifter over 300 000 m² eiendom

Seabrokers Services er et selskap i Seabrokers Group, med totalleveranse av drifts- og forvaltningstjenester til næringsbygg.

Visjon & verdier
Regionens ledende leverandør innen driftstjenester

Vi skal være regionens ledende leverandør av Facility Management tjenester, med skreddersydde løsninger og service med et smil.

Karriere
Vi tilbyr ulike karrieremuligheter

Som ansatt i Seabrokers har du mulighet til å bli en del av et internasjonalt selskap.

Våre konkurransefortrinn
Veldrevne næringsbygg

Seabrokers Services er opptatt av å tilby kostnadseffektive og fleksible løsninger.