• Seabrokers Services skal være en inkluderende og god arbeidsplass som fremmer utvikling, samskaping og vekst.
  • Vi skal være en solid partner som legger til rette for samarbeid og trivsel på tvers av bransjer og yrkesgrupper. Vi har mennesker, arbeidsmiljø og samfunn i fokus.
  • Verden forandres raskere enn noensinne. Yrker er i endring og det skaper behov for både nyutdannede og de som har lang og god erfaring. Vi har tro på team som utfyller hverandre og gjør hverandre gode!
  • Vi ønsker å være synlige i vårt nærmiljø. Gjennom vårt samfunnsengasjement vil vi bidra til et stadig mer inkluderende lokalsamfunn – hvor forskjeller blir mindre, og alle kan være med!
Bærekraftsmål
Vi tenker på fremtiden

I Seabrokers Services jobber vi aktivt for å nå våre mål for en bærekraftig utvikling.

Samfunnsansvar
En ansvarlig samfunnsaktør

Med fokus på mennesker, arbeidsmiljø og samfunn.

Sertifiseringer
Kvalitet i alle ledd

Seabrokers Services er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015.

Helse, miljø & sikkerhet
HMS sitter i ryggraden vår

Alle som jobber for Seabrokers er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.