– Vi gjennomfører nå omfattende jetpeling for OHLA på metroprosjektet i Stockholm. Dette er en kjempestor utbygging med til dels kompliserte grunnforhold. Slike oppgaver trigger oss litt ekstra. Vi har tatt med rigg, mannskap og utstyr fra laget vårt i Jetgrunn, og jeg er stolt over hvordan laget vårt løser oppgaven. Samarbeidet med OHLA har fungert veldig godt – de har vært proffe og kommunikasjonen har gått bra. Det har for oss vært litt mer papirarbeid enn vanlig siden vi må inn i svenske offentlige systemer, men også det har latt seg håndtere rimelig effektivt, sier Ketil Solvik-Olsen, daglig leder i Seabrokers Fundamentering.

– Det er en annerkjennelse at vi vinner oppdrag i Sverige. Jeg er veldig godt fornøyd med at satsingen vår på flere spesialiteter innen fundamentering bærer frukter. Integreringen av Jetgrunn inn i vår fundamenteringsfamilie har gått veldig bra, og det er ingen tvil om at Lars Hoksrud er en anerkjent ressurs i fagmiljøene. Vi har høy kompetanse og priser oss svært konkurransedyktig. Det styrker både oss og våre partnere.

Jetgrunn ble i fjor inkludert i Seabrokers fundamentering, og er et ledd i å sikre seg posisjonen som det ledende norske selskapet innen jetpeling og spesialtjenester innen fundamentering. Gjennom oppkjøpet har man klart å kombinere Jetgrunns spisskompetanse og erfaring med Seabrokers store maskinpark og bredde portefølje.

– Vi ser allerede at vi får byggeprosjekter som krever en større miks av fundamenteringsløsninger. Straks vi er ferdig i Stockholm, venter et nytt prosjekt i Oslo hvor vi kombinerer jetpeler med våre mer tradisjonelle løsninger.

Seabrokers Fundamentering satser friskt på å være den foretrukne medspiller i byggeprosjekter over hele landet. Selskapet har over tid utviklet seg til å være en av de store norske aktørene innen Fundamenteringsarbeid som spunting, boring og peling. De siste to årene har selskapet styrket satsingen ytterligere på energibrønner, KC-peling, horisontal boring, fjellsikring og jetpeling.

Om Seabrokers Fundamentering:

Seabrokers Fundamentering er et landsdekkende, helnorsk selskap med hovedkontor på Forus, og avdelingskontor i Bamble, Oslo, Bergen og Trondheim. Selskapet leverer alt innen fundamentering – fra peling, spunting og boring til kc-peling, jetpeling og retningsstyrt boring. De er også en av Norges største innen energibrønner.