Seabrokers Eiendom og Aibel har kommet til enighet om ny leieavtale i Vestre Svanholmen 14. Avtalen gjelder for 5 år, med ytterligere opsjoner. Leiekontrakten omfatter 3 av byggets 6 etasjer. Resterende areal vil være tilgjengelig for øvrige leietakere i løpet av kort tid.

Vestre Svanholmen 14 var det første av Seabrokersbyggene langs golfbanen som ble oppført, og Aibel har hatt dette som hovedkvarter siden bygget stod ferdig i 2006. Seabrokers Eiendom er glade for tilliten Aibel gir oss ved å fortsette samarbeidet og stolte over at Aibels hovedkvarter fortsatt blir å finne i Vestre Svanholmen.

Vi bygget et bygg for fremtiden, og er tilfreds med at dette viser seg konkurransedyktig 10 år senere.