• Seabrokers skal være en inkluderende og god arbeidsplass som fremmer utvikling, samskaping og vekst.
  • Vi skal fremstå som en solid partner som legger til rette for samarbeid på tvers av bransjer og yrkesgrupper, med mennesker som trives i et godt arbeidsmiljø. Vi har mennesker og samfunn i fokus.
  • Yrker er i endring og det er behov for både nyutdannede og dem som har lang og god erfaring. Vi i Seabrokers har tro på team som utfyller hverandre og spiller hverandre gode!
  • Vi ønsker å være synlige i vårt nærmiljø, og gjennom vårt samfunnsengasjement skal vi bidra til et mer inkluderende lokalsamfunn hvor forskjeller blir mindre. Alle skal med!
  • Programmene og sponsoratene vi støtter nå retter seg mot barn og unge innenfor bredde- og eliteidrett, men også innen innovasjon, utdanning og fremtidens arbeidskraft. Vi støtter dagens og morgendagens helter!
Samfunnsansvar
En ansvarlig samfunnsaktør

Med fokus på mennesker, arbeidsmiljø og samfunn.

Bærekraftsmål
Med tanke på fremtiden

I Seabrokers Eiendom utfører vi arbeidet vårt med tanke på klima og miljø.

Miljø og grønne bygg
Miljøvennlige bygg

Seabrokers Eiendom har et sterkt fokus på grønne bygg. Vi er nysgjerrige på ny teknologi og kreative løsninger.

Helse, miljø & sikkerhet
HMS sitter i ryggraden vår

Alle som jobber for Seabrokers er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.