Siden etableringen av Seabrokers Group i 1982 har målet vært bærekraftig innovasjon. Vi har vært ledende innen ny teknologi og miljøvennlige løsninger til alle tider, og vil fortsette målet mot en mer bærekraftig verden.

Seabrokers Eiendom har et sterkt fokus på grønne bygg, og vi er blant de første medlemmene av Grønn Byggallianse. To av byggene våre er frontet av Enova og fagpresse som gode eksempler på energibesparende bygg.

Et gjennomsnittlig norsk kontorbygg bruker ca. 250 kWh/år pr m², mens Vestre Svanholmen 14 (Aibelbygget) krever til sammenligning kun 108 kWh. Energibesparelse gir leietaker en økonomisk gevinst, miljøgevinst og omdømmegevinst. Vi har også innarbeidet smarte løsninger i alle våre eldre bygg for å redusere energiforbruket.

Vi er opptatt av at våre kunder skal få god oppfølging og service gjennom prosessen og under hele leieforholdet.

Samfunnsansvar
En ansvarlig samfunnsaktør

Med fokus på mennesker, arbeidsmiljø og samfunn.

Bærekraftsmål
Med tanke på fremtiden

I Seabrokers Eiendom utfører vi arbeidet vårt med tanke på klima og miljø.

Miljø og grønne bygg
Miljøvennlige bygg

Seabrokers Eiendom har et sterkt fokus på grønne bygg. Vi er nysgjerrige på ny teknologi og kreative løsninger.

Helse, miljø & sikkerhet
HMS sitter i ryggraden vår

Alle som jobber for Seabrokers er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.