Vi skal bidra til løsninger som reduserer vårt klimaavtrykk og øker vår kunnskap innen ny grønn teknologi og bærekraftige løsninger. Vårt arbeid skal utføres med respekt for mennesker, natur og miljø, og vi trekker spesielt frem følgende mål fra FNs mål for bærekraftig utvikling:

3. God helse

3. God helse

Våre bygg har som mål å sikre gode og sosiale arbeidsplasser tilrettelagt for brukerne. Som en integrert del av Seabrokers Group er vi også engasjert i de sosiale ordningene som Seabrokers har internt, både det sportslige, det sosiale og andre goder.

4. God utdanning

4. God utdanning

Gjennom Seabrokers Group har vi mulighet for etterutdanning. Vi arrangerer også egne kurs for å styrke den enkelte medarbeiders og bedriftens samlede kompetanse.

5. Likestilling mellom kjønnene

5. Likestilling mellom kjønnene

Alle våre medarbeidere er først og fremst det – medarbeidere. Alle skal behandles med samme respekt og ha de samme mulighetene, uansett kjønn. Dette er vår policy, og den tar vi med oss til våre samarbeidspartnere, leverandører og kunder.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Anstendig arbeid og økonomisk vekst er fundamentet for vår eksistens, – følgelig må det være det for alle våre samarbeidspartnere, leverandører og kunder. Vi vil strekke oss så langt vi kan for å sørge for at alt vi gjør bygges på det samme fundamentet.

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Vi jobber aktivt med å finne de beste løsningene for økt bærekraft og et redusert klimaavtrykk når vi bygger nytt, eller skal modernisere og restaurere eksisterende bygg.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi setter krav til egne leveranser og ansvarliggjør våre leverandører og samarbeidspartnere, slik at vi sammen kan redusere klimaavtrykket og øke bærekraften.

17. Samarbeid for å nå målene

17. Samarbeid for å nå målene

Vi skal ikke bare jobbe sammen med kunder og samarbeidspartner for å oppnå felles mål, men i høy grad selv skape ringvirkninger for en sterkere og mer bærekraftig fremtid.

Samfunnsansvar
En ansvarlig samfunnsaktør

Med fokus på mennesker, arbeidsmiljø og samfunn.

Bærekraftsmål
Med tanke på fremtiden

I Seabrokers Eiendom utfører vi arbeidet vårt med tanke på klima og miljø.

Miljø og grønne bygg
Miljøvennlige bygg

Seabrokers Eiendom har et sterkt fokus på grønne bygg. Vi er nysgjerrige på ny teknologi og kreative løsninger.

Helse, miljø & sikkerhet
HMS sitter i ryggraden vår

Alle som jobber for Seabrokers er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.