HMS-arbeidet er en integrert del av forretningsdriften vår og skal sitte i ryggraden til alle våre ansatte. 

Vi produserer kvalitetsprodukter som trygt kan brukes av våre kunder, og vi skal ha kvalitet i alle våre leveranser. I Seabrokers har vi en åpen og lyttende dialog med ansatte, samarbeidspartnere, leverandører og kunder. Firmaets videre suksess er avhengig av gode prestasjoner innen HMS og de ansattes helse og sikkerhet

Vi skal levere «det lille ekstra» og være kjent for kvalitet i alle ledd, alltid se etter forbedringer og anerkjenne bidrag som gir positive synergier innen HMS-standarder og forbedring av resultater.

Seabrokers består av en lærende organisasjon som forstår oppgavene, og kjenner til risiko med de lover og krav som ligger til arbeidet. Vi gjennomfører arbeidet iht. lovverk, krav og retningslinjer og bidrar aktivt til god erfaringsoverføring.

Vi i Seabrokers skal aktivt bidra til et godt og trygt arbeidsmiljø hvor respekt, trivsel og inkludering er faktorer som verdsettes høyt. Våre ledere skal være tilgjengelige for de ansatte og legge til rette for at riktig og viktig informasjon relatert til arbeidsoppgaver og psykososialt arbeidsmiljø er lett tilgjengelig.

Årlige medarbeidersamtaler og arbeidsmiljøundersøkelser gjennomføres for å ivareta et sunt og godt arbeidsmiljø som fremmer resultater for den enkelte og bedriften. Vi skal gjennomføre vårt arbeid i tråd med lover og forskrifter. Målene våre er kort og godt – ingen ulykker, ingen personskader og ingen miljøskader.

Samfunnsansvar
En ansvarlig samfunnsaktør

Med fokus på mennesker, arbeidsmiljø og samfunn.

Bærekraftsmål
Med tanke på fremtiden

I Seabrokers Eiendom utfører vi arbeidet vårt med tanke på klima og miljø.

Miljø og grønne bygg
Miljøvennlige bygg

Seabrokers Eiendom har et sterkt fokus på grønne bygg. Vi er nysgjerrige på ny teknologi og kreative løsninger.

Helse, miljø & sikkerhet
HMS sitter i ryggraden vår

Alle som jobber for Seabrokers er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.